- Thai Lottery ตรวจหวย ผลลอตเตอรี่ - https://www.lottery.co.th -

สถิติหวยออกปี 2564

เคยสงสัยกันไหมว่า ผลหวยในแต่ละงวดนั้นมีความเหมือนหรือต่างกันมากแค่ไหน เมื่อเราได้ลุ้นไปทุกงวดแล้วเราก็คงจะจบเพียงแค่การตรวจหวยแล้วก็รอลุ้นงวดถัดไป แต่ในบทความนี้เราได้นำสถิติหวยมารวมเก็บไว้ให้สามารถดูได้ว่าผลหวยแต่ละงวดนั้นออกไปมีเลขอะไรบ้าง และออกตรงกับวันไหน เลขใด เพื่อจะเก็บรวบรวมไว้เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการตรวจผลหวยย้อนหลัง หรือดูสถิติของการออกหมายเลขในแต่ละงวดว่ามีเลขใดออกไปแล้วบ้าง

สถิติผลหวยนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลผลหวยในแต่ละงวดของปี 2564 ซึ่งได้ลงผลรางวัลในแต่ละงวดไว้มีรางวัลต่อไปนี้

**กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง ที่เว็บไซต์กองสลากกินแบ่งรัฐบาล*

ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังรู้ผลทันที

สถิติหวยรางวัลที่ 1 ปี 64

สถิติรางวัลที่ 1 งวด ผลหวยรางวัลที่ 1
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2564 386372
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2564 578171
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16 กันยายน 2564 070935
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 1 กันยายน 2564 114475
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2564 046750
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2564 910261
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 556725
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 713517
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2564 691861
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2564 292972
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 684579
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 501272
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16 เมษายน 2564 100787
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 1 เมษายน 2564 472270
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16 มีนาคม 2564 890422
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 1 มีนาคม 2564 835538
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 424603
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 912307
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 17 มกราคม 2564 384395

สถิติหวยเลขท้าย 2 ตัวปี 64

สถิติเลขท้าย 2 ตัว งวด ผลหวยเลขท้าย 2 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว งวด 16 ตุลาคม 2564 38
เลขท้าย 2 ตัว งวด 1 ตุลาคม 2564 83
เลขท้าย 2 ตัว งวด 16 กันยายน 2564 90
เลขท้าย 2 ตัว งวด 1 กันยายน 2564 79
เลขท้าย 2 ตัว งวด 16 สิงหาคม 2564 23
เลขท้าย 2 ตัว งวด 1 สิงหาคม 2564 69
เลขท้าย 2 ตัว งวด 16 กรกฎาคม 2564 70
เลขท้าย 2 ตัว งวด 1 กรกฎาคม 2564 29
เลขท้าย 2 ตัว งวด 16 มิถุนายน 2564 17
เลขท้าย 2 ตัว งวด 1 มิถุนายน 2564 45
เลขท้าย 2 ตัว งวด 16 พฤษภาคม 2564 14
เลขท้าย 2 ตัว งวด 2 พฤษภาคม 2564 18
เลขท้าย 2 ตัว งวด 16 เมษายน 2564 56
เลขท้าย 2 ตัว งวด 1 เมษายน 2564 05
เลขท้าย 2 ตัว งวด 16 มีนาคม 2564 19
เลขท้าย 2 ตัว งวด 1 มีนาคม 2564 73
เลขท้าย 2 ตัว งวด 16 กุมภาพันธ์ 2564 39
เลขท้าย 2 ตัว งวด 1 กุมภาพันธ์ 2564 97
เลขท้าย 2 ตัว งวด 17 มกราคม 2564 15

สถิติหวยเลขหน้า 3 ตัวปี 64

สถิติเลขหน้า 3 ตัว งวด ผลหวยเลขหน้า 3 ตัว
เลขหน้า 3 ตัว งวด 16 ตุลาคม 2564 602 964
เลขหน้า 3 ตัว งวด 1 ตุลาคม 2564 285 361
เลขหน้า 3 ตัว งวด 16 กันยายน 2564 609 817
เลขหน้า 3 ตัว งวด 1 กันยายน 2564 278 302
เลขหน้า 3 ตัว งวด 16 สิงหาคม 2564 421 666
เลขหน้า 3 ตัว งวด 1 สิงหาคม 2564 103 307
เลขหน้า 3 ตัว งวด 16 กรกฎาคม 2564 174 058
เลขหน้า 3 ตัว งวด 1 กรกฎาคม 2564 794 073
เลขหน้า 3 ตัว งวด 16 มิถุนายน 2564 054 007
เลขหน้า 3 ตัว งวด 1 มิถุนายน 2564 620 193
เลขหน้า 3 ตัว งวด 16 พฤษภาคม 2564 615 843
เลขหน้า 3 ตัว งวด 2 พฤษภาคม 2564 306 018
เลขหน้า 3 ตัว งวด 16 เมษายน 2564 143 013
เลขหน้า 3 ตัว งวด 1 เมษายน 2564 755 283
เลขหน้า 3 ตัว งวด 16 มีนาคม 2564 036 902
เลขหน้า 3 ตัว งวด 1 มีนาคม 2564 290 838
เลขหน้า 3 ตัว งวด 16 กุมภาพันธ์ 2564 318 861
เลขหน้า 3 ตัว งวด 1 กุมภาพันธ์ 2564 248 605
เลขหน้า 3 ตัว งวด 17 มกราคม 2564 653 367

สถิติหวยเลขท้าย 3 ตัวปี 64

สถิติเลขท้าย 3 ตัว งวด ผลหวยเลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว งวด 16 ตุลาคม 2564 295 798
เลขท้าย 3 ตัว งวด 1 ตุลาคม 2564 379 449
เลขท้าย 3 ตัว งวด 16 กันยายน 2564 379 007
เลขท้าย 3 ตัว งวด 1 กันยายน 2564 458 123
เลขท้าย 3 ตัว งวด 16 สิงหาคม 2564 160 355
เลขท้าย 3 ตัว งวด 1 สิงหาคม 2564 004 785
เลขท้าย 3 ตัว งวด 16 กรกฎาคม 2564 233 927
เลขท้าย 3 ตัว งวด 1 กรกฎาคม 2564 511 414
เลขท้าย 3 ตัว งวด 16 มิถุนายน 2564 447 668
เลขท้าย 3 ตัว งวด 1 มิถุนายน 2564 978 723
เลขท้าย 3 ตัว งวด 16 พฤษภาคม 2564 276 970
เลขท้าย 3 ตัว งวด 2 พฤษภาคม 2564 498 129
เลขท้าย 3 ตัว งวด 16 เมษายน 2564 478 264
เลขท้าย 3 ตัว งวด 1 เมษายน 2564 393 577
เลขท้าย 3 ตัว งวด 16 มีนาคม 2564 396 256
เลขท้าย 3 ตัว งวด 1 มีนาคม 2564 051 806
เลขท้าย 3 ตัว งวด 16 กุมภาพันธ์ 2564 057 817
เลขท้าย 3 ตัว งวด 1 กุมภาพันธ์ 2564 282 651
เลขท้าย 3 ตัว งวด 17 มกราคม 2564 878 566

เป็นผลหวยในแต่ละงวดที่จะออกในแต่ละงวด ซึ่งเก็บไว้ให้สำหรับผู้ที่อยากตรวจทานผลรางวัลงวดย้อนหลังอีกครั้ง หรือดูเลขที่ออกในแต่ละปีที่ออกไปแล้วมีความเหมือนกันหรือตรงกันมากน้อยหรือไม่ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นประโยชน์มากน้อยเพียงใด เราก็ได้ให้ความสำคัญ เพราะในปี 2563 ที่ผ่านมามีการเลื่อนการออกผลรางวัล เพราะเกิดจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ผ่านมา และในปีนี้เราก็ยังต้องรอดูว่าการออกผลหวยในปีนี้จะยังออกได้ตรงในงวดเหมือนเดิมหรือไม่ แต่ไม่ว่าอย่างไร เราที่ชื่นชอบตัวเลขเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนั้น ก็ยังหวังให้การออกรางวัลเหมือนเดิมเช่นเคย
สถิติหวย สถิติหวยออกปี พ.ศ.2564 นี้เป็นเพียงการแจ้งผลรางวัลเพื่อคอหวยไทย และสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

ปฏิทิน วันหวยออกปี 2564

จำนวนงวดของหวยทั้งหมดในเวลา 1 ปีจะมี 24 งวดด้วยกัน แบ่งเป็นเดือนมกราคม 1 งวด เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤศจิกายนเดือนละ 2 งวด และเดือนธันวาคม 3 งวดเราลองมาดูวันที่หวยจะออกทั้งหมดในปี 64 หากไม่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงวันหยุดอะไรจากทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

สถิติหวยออกย้อนหลัง 10 งวดล่าสุด

รายการหวยย้อนหลังที่ผ่านมา

ผลหวยย้อนหลัง 10 งวดล่าสุด ดูทั้งหมด
สลากงวดวันที่ รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
38637238295 798602 964
57817183379 449285 361
07093590379 007609 817
11447579458 123278 302
04675023160 355421 666
91026169004 785103 307
55672570233 927174 058
71351729511 414794 073
69186117447 668054 007
29297245978 723620 193

สำหรับ สลากสัญจรปี 2564 นั้นขอแนะนำให้ท่านรอติดตามการอัปเดทเกี่ยวกับสถานการณ์ของโควิด-19 ว่าสามารถที่จะเดินทางออกไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่อออกรางวัลสัญจรได้หรือยัง

แชร์...