ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พ.ย. 59

#1011

ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พ.ย. 59

การขอรับเงินรางวัลเมื่อถูกหวย โดยเอกสารสำคัญที่ต้องติดตัวเตรียมมาเพื่อขอขึ้นเงินรางวัลได้แก่

  • สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ท่านถูกรางวัล ควรรักษาให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
  • บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้

16 พฤศจิกายน @ 2:40 PM5:00 PM

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ ชั้น G เลขที่ 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000