ผลหวยย้อนหลังปี 61

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังปี 2561 สถิติหวยออก ตรวจหวยตัวเลขย้อนหลัง 2018 งวดก่อนหน้า พร้อมใบตรวจหวยในปี 2561

สารบัญ

 1. ตารางหวยออกปี 2561
 2. สถิติหวยรางวัลที่ 1 ปี 2561
 3. สถิติหวยเลขท้าย 2 ตัวปี 2561
 4. สถิติหวยออกทั้ง 12 เดือน
 5. ปฏิทิน วันหวยออกปี 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ผลหวยปี 2561

ตารางหวยออกปี 2561

ใบตรวจหวย งวด 30 ธันวาคม 61 ย้อนหลัง

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 30 ธันวาคม 61
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
735867 02 701 884 031 913

ใบตรวจหวย งวด 16 ธันวาคม 61 ย้อนหลัง

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ธันวาคม 61
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
356564 62 369 297 480 948

ใบตรวจหวย งวด 1 ธันวาคม 61 ย้อนหลัง

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 61
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
021840 67 561 988 045 307

ใบตรวจหวย งวด 16 พฤศจิกายน 61 ย้อนหลัง

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤศจิกายน 61
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
989903 16 140 876 471 930

ใบตรวจหวย งวด 1 พฤศจิกายน 61 ย้อนหลัง

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 พฤศจิกายน 61
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
149840 58 046 509 384 576

ใบตรวจหวย งวด 16 ตุลาคม 61 ย้อนหลัง

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ตุลาคม 61
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
200515 93 212 192 392 186

ใบตรวจหวย งวด 1 ตุลาคม 61 ย้อนหลัง

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ตุลาคม 61
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
452643 99 810 561 726 594

ใบตรวจหวย งวด 16 กันยายน 61 ย้อนหลัง

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 61
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
149760 79 155 297 323 539

ใบตรวจหวย งวด 1 กันยายน 61 ย้อนหลัง

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กันยายน 61
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
734510 26 202 097 512 464

ใบตรวจหวย งวด 16 สิงหาคม 61 ย้อนหลัง

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 สิงหาคม 61
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
586117 10 815 591 670 340

ใบตรวจหวย งวด 1 สิงหาคม 61 ย้อนหลัง

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 สิงหาคม 61
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
386602 78 549 726 903 832

ใบตรวจหวย งวด 16 กรกฎาคม 61 ย้อนหลัง

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กรกฎาคม 61
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
596324 27 362 138 530 403

ใบตรวจหวย งวด 1 กรกฎาคม 61 ย้อนหลัง

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กรกฎาคม 61
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
963623 83 210 217 901 429

ใบตรวจหวย งวด 16 มิถุนายน 61 ย้อนหลัง

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 มิถุนายน 61
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
223131 46 132 868 432 507

ใบตรวจหวย งวด 1 มิถุนายน 61 ย้อนหลัง

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิถุนายน 61
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
988117 95 248 650 553 310

ใบตรวจหวย งวด 16 พฤษภาคม 61 ย้อนหลัง

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 61
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
075629 20 506 047 130 357

ใบตรวจหวย งวด 2 พฤษภาคม 61 ย้อนหลัง

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 61
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
248038 85 225 602 980 527

ใบตรวจหวย งวด 16 เมษายน 61 ย้อนหลัง

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 61
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
739229 60 076 526 273 654

ใบตรวจหวย งวด 1 เมษายน 61 ย้อนหลัง

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 61
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
412073 85 924 638 787 131

ใบตรวจหวย งวด 16 มีนาคม 61 ย้อนหลัง

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 มีนาคม 61
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
218559 82 205 489 720 064

ใบตรวจหวย งวด 2 มีนาคม 61 ย้อนหลัง

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 มีนาคม 61
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
759415 29 589 723 318 870

ใบตรวจหวย งวด 16 กุมภาพันธ์ 61 ย้อนหลัง

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กุมภาพันธ์ 61
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
309915 39 230 748 007 388

ใบตรวจหวย งวด 1 กุมภาพันธ์ 61 ย้อนหลัง

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กุมภาพันธ์ 61
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
026853 31 181 519 106 947

ใบตรวจหวย งวด 17 มกราคม 61 ย้อนหลัง

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 17 มกราคม 2561
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
203823 50 236 397 624 799

ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี พ.ศ.2561
ตารางแสดงผลสลากกินแบ่งรัฐบาลในปี 2018 สถิติหวยออกดูง่าย

ตารางสถิติหวยออกรางวัลที่ 1 ปี 2561

สถิติรางวัลที่ 1 งวด ผลหวยรางวัลที่ 1
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2561 735867
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2561 356564
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2561 021840
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 989903
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 149840
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2561 200515
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2561 452643
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16 กันยายน 2561 149760
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 1 กันยายน 2561 734510
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2561 586117
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2561 386602
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 596324
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 963623
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2561 223131
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2561 988117
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 075629
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 248038
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16 เมษายน 2561 739229
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 1 เมษายน 2561 412073
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16 มีนาคม 2561 218559
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 2 มีนาคม 2561 759415
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 309915
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 309915
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 17 มกราคม 2561 203823

ตารางสถิติหวยออกเลขท้าย 2 ตัวปี 2561

สถิติเลขท้าย 2 ตัว งวด ผลหวยเลขท้าย 2 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว งวด 30 ธันวาคม 2561 02
เลขท้าย 2 ตัว งวด 16 ธันวาคม 2561 62
เลขท้าย 2 ตัว งวด 1 ธันวาคม 2561 67
เลขท้าย 2 ตัว งวด 16 พฤศจิกายน 2561 16
เลขท้าย 2 ตัว งวด 1 พฤศจิกายน 2561 58
เลขท้าย 2 ตัว งวด 16 ตุลาคม 2561 93
เลขท้าย 2 ตัว งวด 1 ตุลาคม 2561 99
เลขท้าย 2 ตัว งวด 16 กันยายน 2561 79
เลขท้าย 2 ตัว งวด 1 กันยายน 2561 26
เลขท้าย 2 ตัว งวด 16 สิงหาคม 2561 10
เลขท้าย 2 ตัว งวด 1 สิงหาคม 2561 78
เลขท้าย 2 ตัว งวด 16 กรกฎาคม 2561 27
เลขท้าย 2 ตัว งวด 1 กรกฎาคม 2561 83
เลขท้าย 2 ตัว งวด 16 มิถุนายน 2561 46
เลขท้าย 2 ตัว งวด 1 มิถุนายน 2561 95
เลขท้าย 2 ตัว งวด 16 พฤษภาคม 2561 20
เลขท้าย 2 ตัว งวด 2 พฤษภาคม 2561 85
เลขท้าย 2 ตัว งวด 16 เมษายน 2561 60
เลขท้าย 2 ตัว งวด 1 เมษายน 2561 85
เลขท้าย 2 ตัว งวด 16 มีนาคม 2561 82
เลขท้าย 2 ตัว งวด 2 มีนาคม 2561 29
เลขท้าย 2 ตัว งวด 16 กุมภาพันธ์ 2561 39
เลขท้าย 2 ตัว งวด 1 กุมภาพันธ์ 2561 39
เลขท้าย 2 ตัว งวด 17 มกราคม 2561 50

สถิติหวยออกประจำปี 61 เช็คผลหวยออกย้อนหลังปีพ.ศ. 2561 เลขที่ออกมีอะไรบ้าง ใครที่ต้องการดูหวยออกไปแล้วล่าสุดปี 2018 นี้ ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น!

สถิติหวยออกปี 2561
สถิติหวยออกปี 2561

เราได้รวบรวมผลสลากกินแบ่งย้อนหลังทั้งหมด 24 งวดด้วยกัน โดยจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเดือนธันวาคม

การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล จะประกอบไปด้วย งวดประจำวันที่ 1 , งวดประจำวันที่ 16 และงวดพิเศษ

เราจะแสดงในส่วนของ รางวัลที่ 1, รางวัลเลขท้าย 2 ตัว, รางวัลเลขหน้า 3 ตัว, และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว และสำหรับท่านใดที่ต้องการตรวจหวยย้อนหลังฉบับเต็มทุกรางวัลให้กดไปที่หน้าของงวดนั้นๆ ในส่วนของใบตรวจหวย

หวยในปีก่อนหน้านี้คือ หวยปี 2560 และปีถัดไปคือ หวยปี 2562 และหวยปี 2563

ในหน้านี้เป็นสถิติหวยปี 2561 ซึ่งในเดือนแรกๆ ของปีนั้นจะยังมีผลการออกรางวัลไม่กี่งวด อีกทั้งในเดือนมกราคมยังมีการออกรางวัลเพียงงวดเดียว จากการเลื่อนการออกรางวัลไปออกในวันที่ 30 เดือนธันวาคมปี 2560

หวยในปี 61 นี้ ท่านใดถูก เราก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ และอีกหลายๆ คนที่ไม่ถูกในปีก่อนๆ อาจจะถูกในปีใดปีหนึ่งก็เป็นไปได้

แต่ขอให้ซื้อและลุ้นอย่างมีสติ และทางเรานั้น สนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น…

สถิติหวยรายวันประจำปี 2561

สำหรับผลสถิติหวยประจำวันนั้นเป็นที่แน่นอนว่า มีอยู่ 7 วัน ซึ่งก็มี วันจันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ และในบทความนี้เราได้รวบรวมสถิติผลหวยในรอบปี 2561 มาให้อย่างละเอียดแล้ว ซึ่งเราจะแยกว่าในปีนี้หวยออกไปทั้งหมดกี่งวดบ้าง แล้วออกเลขตัวไหนไปบ้าง ตามที่เราได้จัดเรียงตามวันที่ผลหวยได้ออกไป
เริ่มจากวันแรกนั้นคือ

วันจันทร์ ในภาษาอังกฤษเรียกว่า (Monday) และเป็นวันแรกของการเริ่มงานในแต่ละสัปดาห์ซึ่งมีทั้งหมด 3 งวด คือ
16 เมษายน 2561 รางวัลที่ 1 คือ 739229 เลขท้าย 2 ตัว คือ 60
16 กรกฎาคม 2561 รางวัลที่ 1 คือ 596324 เลขท้าย 2 ตัว คือ 27
1 ตุลาคม 2561 รางวัลที่ 1 คือ 452643 เลขท้าย 2 ตัว คือ 99
สำหรับการสรุปในงวดนี้เราจะสังเกตได้ว่ามีเลขหลัก ๆ ที่ออกมาคือ 2 และ 9 ซึ่งเป็นการคาดเดาว่าจะมีส่วนในการออกรางวัลมากที่สุด

วันอังคาร ชื่อภาษาอังกฤษ (Tuesday) ในวันนี้มีเพียงงวดเดียวเท่านั้น คือ
16 ตุลาคม 2561 รางวัลที่ 1 คือ 200515 เลขท้าย 2 ตัว คือ 93 ซึ่งไม่เป็นที่แน่นอนว่าจะออกเลขเหล่านี้ในวันอังคารงวดปีอื่น ๆ หรือไม่ ขึ้นอยู่กับผลแต่ละงวดเท่านั้น

วันพุธ ชื่อภาษาอังกฤษ (wednesday) ในวันนี้มีถึง 4 งวด ได้แก่
17 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นงวดพิเศษที่ออกต้นปีหลังวันครู รางวัลที่ 1 คือ 203823 เลขท้าย 2 ตัว คือ 50
2 พฤษภาคม 2561 เนื่องจากว่าในวันที่ 1 นั้นเป็นวันแรงงาน จึงได้เปลี่ยนให้ออกรางวัลในวันที่ 2 แทนเป็นต้นมา รางวัลที่ 1 คือ 248038 เลขท้าย 2 ตัว คือ 85
16 พฤษภาคม 2561 รางวัลที่ 1 คือ 075629 เลขท้าย 2 ตัว คือ 20
1 สิงหาคม 2561 รางวัลที่ 1 คือ 386602 เลขท้าย 2 ตัว คือ 58
และในผลการสรุปของวันพุธเลขที่ น่าจะออกได้มากที่สุด คือ 2 และ 8

วันพฤหัสบดี ชื่อภาษาอังกฤษ (Thursday) มีทั้งหมด 3 งวด คือ
1 กุมภาพันธ์ 2561 รางวัลที่ 1 คือ 026853 เลขท้าย 2 ตัว คือ 31
16 สิงหาคม 2561 รางวัลที่ 1 คือ 586117 เลขท้าย 2 ตัว คือ 10
1 พฤศจิกายน 2561 รางวัลที่ 1 คือ 149840 เลขท้าย 2 ตัว คือ 58
จากการสำรวจของแต่ละงวดแล้วเลขที่ออก ในงวดนี้มากที่สุด คือ 1 8 และ 3

วันศุกร์ (Friday) สำหรับวันศุกร์ถือว่าเป็นวันที่มีการออกรางวัลมากที่สุดของปีแล้วและยังเป็นวันสุดสัปดาห์ของการทำงานแล้ว และมีถึง 5 งวด นั้นก็คือ
16 กุมภาพันธ์ 2561 รางวัลที่ 1 คือ 309915 เลขท้าย 2 ตัว คือ 39
16 มีนาคม 2561 รางวัลที่ 1 คือ 218559 เลขท้าย 2 ตัว คือ 82
2 มีนาคม 2561 สำหรับงวดนี้ที่ได้ออกรางวัลในวันที่ 2 เนื่องจากว่า วันที่ 1 มีนาคมตรงกับวันมาฆบูชาและเป็นวันหยุด รางวัลที่ 1 คือ 759415 เลขท้าย 2 ตัว คือ 29
1 มิถุนายน 2561 รางวัลที่ 1 คือ 988117 เลขท้าย 2 ตัว คือ 95
16 พฤศจิกายน 2561 รางวัลที่ 1 คือ 989903 เลขท้าย 2 ตัว คือ 16
เราจึงสรุปได้ว่าเลขที่ออกในวันศุกร์มากสุดตามลำดับคือ 9 1 5 และ8

วันเสาร์ ชื่อในภาษาอังกฤษ (Saturday) ในงวดนี้มีทั้งหมด 3 งวด ได้แก่
16 มิถุนายน 2561 รางวัลที่ 1 คือ 223131 เลขท้าย 2 ตัว คือ 46
1 กันยายน 2561 รางวัลที่ 1 คือ 734510 เลขท้าย 2 ตัว คือ 26
1 ธันวาคม 2561 รางวัลที่ 1 คือ 021480 เลขท้าย 2 ตัว คือ 67
ซึ่งในวันเสาร์นี้มีเลขที่ค่อนข้างจะเท่า ๆ กัน เราจึงสรุปว่าเลขที่น่าจะออกเยอะที่สุดนับจากเลขท้ายได้คือ 2 และ 1

วันอาทิตย์ ชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า (Sunday) ความหมายนั้นก็ตรงตัวเหมือนกับแสงอาทิตย์ที่สาดส่องแสงจ้า ซึ่งเหมาะจะเป็นวันพักผ่อนที่สุด ซึ่งในวันนี้ก็มีงวดที่เยอะมากที่สุดเท่ากับวันศุกร์เลย นั่นคืด 5 งวด
1 เมษายน 2561 รางวัลที่ 1 คือ 412073 เลขท้าย 2 ตัว คือ 85
1 กรกฎาคม 2561 รางวัลที่ 1 คือ 963623 เลขท้าย 2 ตัว คือ 83
16 กันยายน 2561 รางวัลที่ 1 คือ 149760 เลขท้าย 2 ตัว คือ 79
16 ธันวาคม 2561 รางวัลที่ 1 คือ 356564 เลขท้าย 2 ตัว คือ 62
30 ธันวาคม 2561 รางวัลที่ 1 คือ 735867 เลขท้าย 2 ตัว คือ 02

ในเดือนของธันวาคมนั้นมีการออกรางวัลถึง 3 งวดด้วยกันเพราะว่าเป็นช่วงสิ้นปีที่มีวันหยุดยาว จึงให้ออกรางวัลในวันที่ 30 ธันวาคม แทนกับการจะออกรางวัลแรกของปีถัดไปซึ่งก็คือวันที่ 1 มกราคม และเป็นวันปีใหม่ ซึ่งเป็นวันที่เราได้มีการฉลองร่วมกันทั่วโลกนั่นเอง

และในการสรุปเลขที่มีเยอะที่สุดของวันอาทิตย์คือ 5 และ 6
การจัดอันดับหมายเลขที่เยอะที่สุดของแต่ละวันนั้นเป็นการคาดคะเนเพียงเท่านั้น ไม่ได้มีการอ้างอิงมาจากที่ใด ซึ่งเราได้จัดทำและรวบรวมไว้เฉพาะของปี 2561 อาจจะไม่สามารถบอกได้ว่าหมายของแต่ละวันนั้นมีผลของการออกรางวัลหรือไม่นั้น ยังไม่ใช่ที่แน่นอน เป็นการรวบรวมว่าในปีนี้ได้มีการออกรางวัลในวันใดบ้างของปี และเราได้รู้ว่าแต่ละวันนั้นเราได้ผ่านอะไรมาบ้าง เพื่อเป็นบทเรียนให้กับชีวิตของเราเหมือนกับตัวเลขที่ไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ดังนั้นอยากขอให้ผู้ที่ชื่นการลุ้นรางวัลผลสลากกินแบ่งรัฐบาลมีสติในการซื้อและติดตาม และสนุกกับการลุ้นผลรางวัลทุกงวดโดยไม่เครียดจากการลุ้นรางวัลจนไป เพราะทุกสิ่งเราไม่สามารถจะเข้าไปจัดการได้

สถิติหวยออกทั้ง 12 เดือน

 1. สถิติหวยออกเดือนมกราคม
 2. สถิติหวยออกเดือนกุมภาพันธ์
 3. สถิติหวยออกเดือนมีนาคม
 4. สถิติหวยออกเดือนเมษายน
 5. สถิติหวยออกเดือนพฤษภาคม
 6. สถิติหวยออกเดือนมิถุนายน
 7. สถิติหวยออกเดือนกรกฎาคม
 8. สถิติหวยออกเดือนสิงหาคม
 9. สถิติหวยออกเดือนกันยายน
 10. สถิติหวยออกเดือนตุลาคม
 11. สถิติหวยออกเดือนพฤศจิกายน
 12. สถิติหวยออกเดือนธันวาคม

ปฏิทิน วันหวยออกปี 2561

วันที่หวยจะออกทั้งหมดในปี 61 หากไม่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงวันหยุดอะไรจากทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ประกอบไปด้วย งวดดังต่อไปนี้

 1. วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561
  * เลื่อนออกรางวัลถาวรจากวันที่ 16 มกราคมของทุกปี เนื่องด้วยเป็นวันครูแห่งชาติ
 2. วันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
 3. วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
 4. วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561
  * เลื่อนการออกรางวัลจากวันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นวันที่ 2 มีนาคม 2561 เนื่องด้วยเป็นวันมาฆบูชา
 5. วันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561
 6. วันอาทิตย์ ที่ 1 เมษายน 2561
 7. วันจันทร์ ที่ 16 เมษายน 2561
 8. วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561
  * เลื่อนออกรางวัลถาวรจากวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี เนื่องด้วยเป็นวันแรงงานแห่งชาติ
 9. วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561
 10. วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561
 11. วันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561
 12. วันอาทิตย์ ที่ 1 กรกฎาคม 2561
 13. วันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2561
 14. วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561
 15. วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561
 16. วันเสาร์ ที่ 1 กันยายน 2561
 17. วันอาทิตย์ ที่ 16 กันยายน 2561
 18. วันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2561
 19. วันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2561
 20. วันพฤหัสบดี ที่ 1 พฤศจิกายน 2561
 21. วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
 22. วันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2561
 23. วันอาทิตย์ ที่ 16 ธันวาคม 2561
 24. วันอาทิตย์ ที่ 30 ธันวาคม 2561
แชร์...Share on FacebookTweet about this on TwitterLine thisShare on TumblrShare on VKEmail this to someonePrint this page

1 ความคิดเห็นบน “สถิติหวยออกปี 2561

 • ความคิดเห็น
  วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2018 เมื่อ 13 นาฬิกา 05 นาที
  ลิงค์ความคิดเห็นนี้
  รายละเอียด

  สถิติผลหวยปี 61 เช็คผลการออกรางวัลที่ 1 ,รางวัลเลขท้าย 2 ตัว, รางวัลเลขหน้า 3 ตัว และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ที่ออกปี 2561

  ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *