สถิติหวยปี 2567

สถิติหวยออก 2024 ตรวจหวยตัวเลขย้อนหลัง ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังปี พ.ศ. 2567 งวดก่อนหน้า พร้อมใบตรวจหวยในปี 67

หวยออกประจำปี 2567
หวยออกประจำปี 2567
สารบัญหวย
 1. ตารางหวยออกปี 2567
 2. สถิติหวยรางวัลที่ 1 ปี 2567
 3. สถิติหวยเลขท้าย 2 ตัวปี 2567
 4. สถิติหวยเลขหน้า 3 ตัวปี 2567
 5. สถิติหวยเลขท้าย 3 ตัวปี 2567
 6. ปฏิทิน วันหวยออกปี 2567
 7. สลากสัญจรปี 2567
 8. ตรวจหวยกรอกตัวเลข
 9. สถิติหวยย้อนหลัง 10 งวด

ตารางหวยออกปี 2567

ใบตรวจหวย งวด 16 พฤษภาคม 67 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 67
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
205690 60 137 070 885 747
ใบตรวจหวย งวด 2 พฤษภาคม 67 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 67
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
980116 17 833 634 104 763
ใบตรวจหวย งวด 16 เมษายน 67 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 67
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
943598 79 154 200 729 727
ใบตรวจหวย งวด 1 เมษายน 67 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 67
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
803481 90 559 947 122 809
ใบตรวจหวย งวด 16 มีนาคม 67 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 มีนาคม 67
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
997626 78 794 329 571 509
ใบตรวจหวย งวด 1 มีนาคม 67 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มีนาคม 67
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
253603 79 382 703 975 900
ใบตรวจหวย งวด 16 กุมภาพันธ์ 67 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กุมภาพันธ์ 67
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
941395 43 056 330 587 375
ใบตรวจหวย งวด 1 กุมภาพันธ์ 67 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กุมภาพันธ์ 67
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
607063 09 591 544 943 454
ใบตรวจหวย งวด 17 มกราคม 67 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 17 มกราคม 67
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
105979 61 196 635 429 931

หวยออกประจำปี 2567 สถิติหวยออกย้อนหลังปีพ.ศ. 2567 เลขที่ออกมีอะไรบ้าง ดูหวยออกไปแล้ว 2024 เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ปฏิทิน วันหวยออกตลอดทั้งปี 24 งวด หวยจะออกวันอะไรบ้าง วันเลื่อนการออกรางวัล ตารางผลสลากกินแบ่งรัฐบาลหวยปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ดูง่ายทั้งในคอมพิวเอตร์และโทรศัพท์มือถือ

สถิติหวยปี 2567 สถิติหวยออกทั้งหมดทุกงวด 2024 รางวัลที่ 1 สถิติหวยเลขท้าย 2 ตัว สถิติหวย 3 ตัวหน้าและท้ายพร้อมใบตรวจหวยเรียงเบอร์ตัวเลขปี 67
สถิติผลหวยนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลผลหวยในแต่ละงวดของปี 2567 ซึ่งได้ลงผลรางวัลในแต่ละงวดไว้มีรางวัลต่อไปนี้

 • รางวัลที่ 1
 • รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
 • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว
 • และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว

**กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง ที่เว็บไซต์กองสลากกินแบ่งรัฐบาล*

ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังรู้ผลทันที

สถิติหวยรางวัลที่ 1 ปี 67

ตารางสถิติหวยรางวัลที่ 1 ปี 2567

สถิติรางวัลที่ 1 งวด ผลหวยรางวัลที่ 1
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 205690
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 980116
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16 เมษายน 2567 943598
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 1 เมษายน 2567 803481
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16 มีนาคม 2567 997626
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 1 มีนาคม 2567 253603
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 941395
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 607063
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 17 มกราคม 2567 105979

สถิติหวยเลขท้าย 2 ตัวปี 67

 

<

สถิติเลขท้าย 2 ตัว งวด ผลหวยเลขท้าย 2 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว งวด 16 พฤษภาคม 2567 60
เลขท้าย 2 ตัว งวด 2 พฤษภาคม 2567 17
เลขท้าย 2 ตัว งวด 16 เมษายน 2567 79
เลขท้าย 2 ตัว งวด 1 เมษายน 2567 90
เลขท้าย 2 ตัว งวด 16 มีนาคม 2567 78
เลขท้าย 2 ตัว งวด 1 มีนาคม 2567 79
เลขท้าย 2 ตัว งวด 16 กุมภาพันธ์ 2567 43
เลขท้าย 2 ตัว งวด 1 กุมภาพันธ์ 2567 09
เลขท้าย 2 ตัว งวด 17 มกราคม 2567 61

สถิติหวยเลขหน้า 3 ตัวปี 67

สถิติเลขหน้า 3 ตัว งวด ผลหวยเลขหน้า 3 ตัว
เลขหน้า 3 ตัว งวด 16 พฤษภาคม 2567 885 747
เลขหน้า 3 ตัว งวด 2 พฤษภาคม 2567 104 763
เลขหน้า 3 ตัว งวด 16 เมษายน 2567 729 727
เลขหน้า 3 ตัว งวด 1 เมษายน 2567 122 809
เลขหน้า 3 ตัว งวด 16 มีนาคม 2567 571 509
เลขหน้า 3 ตัว งวด 1 มีนาคม 2567 975 900
เลขหน้า 3 ตัว งวด 16 กุมภาพันธ์ 2567 056 330
เลขหน้า 3 ตัว งวด 1 กุมภาพันธ์ 2567 943 454
เลขหน้า 3 ตัว งวด 17 มกราคม 2567 429 931

สถิติหวยเลขท้าย 3 ตัวปี 67

สถิติเลขท้าย 3 ตัว งวด ผลหวยเลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว งวด 16 พฤษภาคม 2567 137 070
เลขท้าย 3 ตัว งวด 2 พฤษภาคม 2567 833 634
เลขท้าย 3 ตัว งวด 16 เมษายน 2567 154 200
เลขท้าย 3 ตัว งวด 1 เมษายน 2567 559 947
เลขท้าย 3 ตัว งวด 16 มีนาคม 2567 794 329
เลขท้าย 3 ตัว งวด 1 มีนาคม 2567 382 703
เลขท้าย 3 ตัว งวด 16 กุมภาพันธ์ 2567 587 375
เลขท้าย 3 ตัว งวด 1 กุมภาพันธ์ 2567 591 544
เลขท้าย 3 ตัว งวด 17 มกราคม 2567 196 635

ปฏิทิน วันหวยออกปี 2567

สลากสัญจรปี 2567

สำหรับการออกรางวัลสลากสัญจรปี 2567 นั้น แนะนำรอติดตามการประกาศอย่างเป็นทางการในแต่ละงวดว่า ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นจะทำการออกรางวัล ณ จังหวัดใดบ้าง โดยจะเป็นการคัดเลือกและตัดสินจากทางสำนักงานสลากกินแบ่ง ประชาชนที่รอลุ้นหวยกันสดๆ เตรียมตัวกันให้พร้อมได้เลย หากไม่มีการประกาศเกี่ยวกับการออกรางวัลสลากสัญจรตามจังหวัดต่างๆ แสดงว่าจะทำการออกรางวัล ณ อาคารออกรางวัล สนามบินน้ำ อ.นนทบุรี จ.นนทบุรี

สถิติหวยออกย้อนหลัง 10 งวดล่าสุด

รายการหวยย้อนหลังที่ผ่านมา

ผลหวยย้อนหลัง 10 งวดล่าสุด ดูทั้งหมด
สลากงวดวันที่ รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
20569060137 070885 747
98011617833 634104 763
94359879154 200729 727
80348190559 947122 809
99762678794 329571 509
25360379382 703975 900
94139543587 375056 330
60706309591 544943 454
10597961196 635429 931
62554489882 456600 648

แชร์...Share on FacebookTweet about this on TwitterLine thisShare on TumblrShare on VKEmail this to someonePrint this page