สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะเปิดสั่งซื้อ-จองล่วงหน้าฯ แยกเป็น 3 วัน ดังนี้

#1909

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะเปิดสั่งซื้อ-จองล่วงหน้าฯ แยกเป็น 3 วัน ดังนี้
– ทำรายการสลากซื้องวด 16 มิ.ย. 60 ในวันที่ 3 มิ.ย. 60 เวลา 8.15-15.30 น. จำนวน 95,980 เล่ม
– ทำรายการสลากจองงวด 1 ก.ค. 60 ในวันที่ 4 มิ.ย. 60 เวลา 8.15-15.30 น. จำนวน 250,000 เล่ม
และในวันที่ 5 มิ.ย. 60 เวลา 8.15-15.30 น. จำนวน 70,000 เล่ม
โดยต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีเพียงพอต่อการซื้อ-จองก่อนเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันซื้อ-จองสลาก
ผู้ที่ทำรายการจองในวันที่ 4 มิ.ย. 60 จำนวน 5 เล่มแล้ว
สามารถทำรายการจองได้อีกครั้งในวันที่ 5 มิ.ย. 60 แต่ไม่สามารถทำรายการซื้อสลากในงวดเดียวกันได้อีก
กำหนดวันรับสลากจองงวด 1 ก.ค. 60 ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. 60 เป็นต้นไป