ขณะนี้ สำนักงานได้ปิดรับการสั่งซื้อสลาก งวด 16 มิ.ย. 60 แล้ว

#1910

ขณะนี้ สำนักงานได้ปิดรับการสั่งซื้อสลาก งวด 16 มิ.ย. 60 แล้ว
และจะเปิดให้สั่งจองสลากงวด 1 ก.ค. 60 ในวันที่ 4 มิ.ย. 60 เวลา 8.15-15.30 น. จำนวน 250,000 เล่ม
และในวันที่ 5 มิ.ย. 60 เวลา 8.15-15.30 น. จำนวน 70,000 เล่ม
โดยต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีเพียงพอต่อการซื้อ-จองก่อนเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันซื้อ-จองสลาก
ผู้ที่ทำรายการจองในวันที่ 4 มิ.ย. 60 จำนวน 5 เล่มแล้ว
สามารถทำรายการจองได้อีกครั้งในวันที่ 5 มิ.ย. 60 แต่ไม่สามารถทำรายการซื้อสลากในงวดเดียวกันได้อีก
กำหนดวันรับสลากจองงวด 1 ก.ค. 60 ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. 60 เป็นต้นไป