สลาก งวด 1 ก.ค. 60 และงวด จำหน่ายสลากจอง งวด 16 ก.ค. 60

#2006

ขณะนี้ สำนักงานได้ปิดรับการสั่งซื้อสลาก งวด 1 ก.ค. 60 และได้จำหน่ายสลากจอง งวด 16 ก.ค. 60 ของรอบวันที่ 19 มิ.ย. 60 เวลา 8.15-15.30 น. จำนวน 220,000 เล่มหมดแล้ว
จะเปิดให้สั่งจองสลากงวด 16 ก.ค. 60 อีกครั้งในวันที่ 20 มิ.ย. 60 เวลา 8.15-15.30 น. จำนวน 100,000 เล่ม
โดยต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีเพียงพอต่อการซื้อ-จองก่อนเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันซื้อ-จองสลาก
ผู้ที่ทำรายการจองในวันที่ 19 มิ.ย. 60 จำนวน 5 เล่มแล้ว
สามารถทำรายการจองได้อีกครั้งในวันที่ 20 มิ.ย. 60 แต่ไม่สามารถทำรายการซื้อสลากในงวดเดียวกันได้อีก
กำหนดวันรับสลากจองงวด 16 ก.ค. 60 ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. 60 เป็นต้นไป