ตอบกลับไปยัง: ข่าวหวย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 2 พฤษภาคม 2561

#3273

ขณะนี้ สำนักงานได้ปิดรับการสั่งซื้อสลาก งวด 2 พ.ค. 61 แล้ว
โดยมีผู้ทำรายการได้ทั้งหมด 17,579 ราย รวมจำนวนสลาก 87,895 เล่ม
ผู้ทำรายการสำเร็จ สามารถรับสลากได้ที่ไปรษณีย์ปลายทาง ภายใน 3 วันนับถัดจากวันทำรายการ

และจะเปิดให้สั่งจองสลากงวด 16 พ.ค. 61 ในวันที่ 20 เม.ย. 61 เวลา 7.30-12.00 น. จำนวน 420,000 เล่ม
โดยหากจำหน่ายในวันที่ 20 เม.ย. 61 ไม่หมดจะนำยอดที่เหลือมาจำหน่ายต่อในวันที่ 21 เม.ย. 61 และกำหนดวันรับสลากจองได้ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 61 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้ที่ทำรายการจองในวันที่ 20 เม.ย. 61 จำนวน 5 เล่มแล้ว สามารถทำรายการจองได้อีกครั้งในวันที่ 21 เม.ย. 61 แต่ไม่สามารถทำรายการซื้อสลากในงวดเดียวกันได้อีก

ผู้ที่จะทำรายการซื้อจอง จะต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีเพียงพอต่อการซื้อ-จองก่อนเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันซื้อ-จองสลาก

สำนักงาน ฯ ขอแจ้งยอดจำนวนผู้โอนเงินเข้าบัญชีเพื่อทำรายการสั่งซื้อสลาก งวด 2 พ.ค. 61 จำนวน 90,971 ราย จากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 171,191 ราย