ตอบกลับไปยัง: แจ้งผู้ซื้อสลากทุกท่าน ไม่ซื้อสลากเกินราคา 80 บาท

#3433

เสียงจากเหล่าผู้ซื้อสลาก

คนขายบอกว่าไม่ใด้กำไรก็เลยช่วยชื้อ 100 บาท ลดไม่ใด้จะทำยังไง…

เพราะเราชอบมีนิสัยถือว่าช่วยๆ กันไปนี่แหละ ทำให้ปัญหาการขายเกินราคาลดยากขึ้น
ฉะนั้นเรา ผู้ซื้อก็มีส่วนในการช่วยให้แก้ปัญหานี้ได้ครับ