ตอบกลับไปยัง: แจ้งผู้ซื้อสลากทุกท่าน ไม่ซื้อสลากเกินราคา 80 บาท