ตอบกลับไปยัง: แจ้งข่าวหวย งวด 1 เมษายน 2562

#4231

วันที่ 1 เมษายนของทุกปี มีวันสำคัญดังนี้
– April Fool’s Day วันเมษาหน้าโง่ เป็นวันโกหกโลก
– วันเกิดตลกชื่อดังของไทย “ล้อต๊อก” ในปี 2562 บนหน้าแรกของ Google ประเทศไทย ได้มีการขึ้น Doodle เนื่องในวันครบรอบวันเกิด 105 ปี ของล้อต๊อก นั่นเอง