สถิติหวยสัญจร

สถิติหวยสัญจร ตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย หวยที่ออกในการเดินทางของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีอะไรบ้าง เลขเด็ด สถิติหวยออกสลากสัญจรทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ

สถิติหวยสัญจร ตรวจหวย งวด 1 มิถุนายน 62
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิถุนายน 62
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
51646146560 215589 713
สถิติหวยสัญจร ตรวจหวย งวด 1 มีนาคม 62
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มีนาคม 62
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
34565065830 837137 999
สถิติหวยสัญจร ตรวจหวย งวด 1 ธันวาคม 61
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 61
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
02184067561 988045 307
สถิติหวยสัญจร ตรวจหวย งวด 1 กันยายน 61
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กันยายน 61
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
73451026202 097512 464
สถิติหวยสัญจร ตรวจหวย งวด 1 มิถุนายน 61
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิถุนายน 61
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
98811795248 650553 310
สถิติหวยสัญจร ตรวจหวย งวด 1 กุมภาพันธ์ 61
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กุมภาพันธ์ 61
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
02685331181 519106 947
สถิติหวยสัญจร ตรวจหวย งวด 1 ธันวาคม 60
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 2560
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
45100533257 601303 626
สถิติหวยสัญจร ตรวจหวย งวด 1 กันยายน 60
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กันยายน 2560
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
14322465278 195345 679
สถิติหวยสัญจร ตรวจหวย งวด 1 กรกฎาคม 60
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กรกฎาคม 2560
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
11236026688 005226 489
สถิติหวยสัญจร ตรวจหวย งวด 1 กุมภาพันธ์ 60
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กุมภาพันธ์ 2560
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
05467242426 628066 807
สถิติหวยสัญจร ตรวจหวย งวด 1 สิงหาคม 59
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 สิงหาคม 2559
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
27293257871 472538 983
สถิติหวยสัญจร ตรวจหวย งวด 1 มิถุนายน 59
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิถุนายน 2559
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
51182514880 937111 775
สถิติหวยสัญจร ตรวจหวย งวด 1 กุมภาพันธ์ 59
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กุมภาพันธ์ 2559
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
92780009054 076625 999
สถิติหวยสัญจร ตรวจหวย งวด 1 ตุลาคม 58
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ตุลาคม 2558
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
59482507440 799175 918
สถิติหวยสัญจร ตรวจหวย งวด 1 สิงหาคม 58
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 สิงหาคม 2558
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
51867753333 598 648 889
สถิติหวยสัญจร ตรวจหวย งวด 2 พฤษภาคม 58
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2558
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
54346630818 163 366 195
สถิติหวยสัญจร ตรวจหวย งวด 1 กุมภาพันธ์ 58
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กุมภาพันธ์ 2558
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
15553779083 286 813 008
สถิติหวยสัญจร ตรวจหวย งวด 1 พฤศจิกายน 57
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 พฤศจิกายน 2557
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
20660844607 203 855 979
สถิติหวยสัญจร ตรวจหวย งวด 1 กันยายน 57
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กันยายน 2557
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
85676322308 912 477 490
สถิติหวยสัญจร ตรวจหวย งวด 1 สิงหาคม 57
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 สิงหาคม 2557
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
76639182349 576 623 637
สถิติหวยสัญจร ตรวจหวย งวด 1 มิถุนายน 57
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิถุนายน 2557
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
78119818160 324 409 636
สถิติหวยสัญจร ตรวจหวย งวด 1 มีนาคม 57
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มีนาคม 2557
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
90631835116 537 753 798
สถิติหวยสัญจร ตรวจหวย งวด 1 กุมภาพันธ์ 57
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กุมภาพันธ์ 2557
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
18014995406 492 888 976
สถิติหวยสัญจร ตรวจหวย งวด 1 พฤศจิกายน 56
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 พฤศจิกายน 2556
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
73980447502 020 256 173

สถิติหวยสัญจร

สรุปสถิติหวยออกสัญจร สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้เดินทางไปออกรางวัลตามจังหวัดต่างๆ ทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ
หมายเหตุ : การเดินทางไปออกสลากสัญจรทุกวันที่ 1 เนื่องจากทุกวันที่ 16 ของทุกเดือน สำนักงานฯ จะต้องดำเนินการออกรางวัลสลากให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรด้วย ซึ่งจะทำให้เกิดความไม่คล่องตัวในการปฏิบัติงานดังกล่าว

ออกสลากสัญจร ประจำปี 2562

งวดวันที่สถานที่ออกรางวัลสลาก
1 ธันวาคม 2561ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
1 มีนาคม 2562ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
1 มิถุนายน 2562ณ ห้องเทพราช โรงแรมซันธารา เวลเนซ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
1 กันยายน 2562ณ หอประชุมจังหวัดชัยภูมิ

ออกสลากสัญจร ประจำปี 2561

งวดวันที่สถานที่ออกรางวัลสลาก
1 กุมภาพันธ์ 2561ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1 มิถุนายน 2561ณ หอประชุมจังหวัดระนอง พระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง)
1 กันยายน 2561ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ออกสลากสัญจร ประจำปี งบประมาณ 2560

งวดวันที่สถานที่ออกรางวัลสลาก
1 กุมภาพันธ์ 2560ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
1 กรกฎาคม 2560ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมอัลวาเรซ โฮเทล (เทพนคร) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
1 กันยายน 2560ณ ห้องธนารมย์แกรนด์ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
1 ธันวาคม 2560ณ หอประชุมวรรณกลาง ศูนย์กีฬาจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ออกสลากสัญจร ประจำปี งบประมาณ 2559

งวดวันที่สถานที่ออกรางวัลสลาก
1 ตุลาคม 2558ออกสลากสัญจรครั้งที่ 1 ณ หอประชุมอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
1 กุมภาพันธ์ 2559ออกสลากสัญจรครั้งที่ 2 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา
1 มิถุนายน 2559ออกสลากสัญจรครั้งที่ 3 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล ตำบลท่าพี่เลี้ยง
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
1 สิงหาคม 2559ออกสลากสัญจรครั้งที่ 4 ณ ศาลาประชาคม ยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม ตำบลใน
เมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 

ออกสลากสัญจร ประจำปี งบประมาณ 2558

งวดวันที่สถานที่ออกรางวัลสลาก
1 พฤศจิกายน 2557ออกสลากสัญจร ณ หอประชุมศูนย์ราชการ อ.เมือง จังหวัดน่าน
1 กุมภาพันธ์ 2558ออกสลากสัญจร ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
2 พฤษภาคม 2558ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เดอะมอลล์นครราชสีมา
1 สิงหาคม 2558ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ออกสลากสัญจร ประจำปี งบประมาณ 2557

งวดวันที่สถานที่ออกรางวัลสลาก
1 พฤศจิกายน 2556ออกสลากสัญจรครั้งที่ 1 ณ อาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จังหวัด เชียงราย
1 กุมภาพันธ์ 2557ออกสลากสัญจรครั้งที่ 2 ณ สโมสรนายทหารค่ายวิภาวดีรังสิต ถนนดอนนก ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1 มีนาคม 2557ออกสลากสัญจรครั้งที่ 3 ณ ห้องทับทิมสยาม 1 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์จังหวัดอุบลราชธาน
1 มิถุนายน 2557ออกสลากสัญจรครั้งที่ 4 ณ ห้องไพลินคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
1 สิงหาคม 2557ออกสลากสัญจรครั้งที่ 5 ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
1 กันยายน 2557ออกสลากสัญจรครั้งที่ 6 ณ สโมสรบันเทิงทัพ (ห้อง 101) กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
สถิติหวยสัญจรย้อนหลัง สรุปสลากสัญจรทั่วไทย
สถิติหวยสัญจรย้อนหลัง สรุปสลากสัญจรทั่วไทย

การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผลหวยออกในงวดพิเศษนี้ รวมไปถึงสถานที่ในการออกรางวัลตามแต่ละจังหวัดอีกด้วย
การออกรางวัลสลากกินแบ่งนั้นเป็นที่สนใจของประชาชนและสื่อมวลชนอย่างมาก ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของทางสำนักงานที่ได้รับการกล่าวขานถึง ทำให้เกิดข่าวลือกระแสของเลขเด็ด หวยดังตามจังหวัดที่ทำการออกรางวัลสลากสัญจรในจังหวัดนั้นๆ และจะได้รับความสนใจเกี่ยวกับหวยเป็นพิเศษ
พ่อค้า แม่ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจะขายดีเป็นพิเศษในรอบหลายๆ งวด
เมื่อมีการออกรางวัลสลากสัญจร ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะมีกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นบริจาครถแก่คนพิเศษ การมอบทุนการศึกษาและด้านกีฬาแก่เด็กๆ และอื่นๆ อีกมากมายที่ได้ทำตลอดมา

แชร์...Share on FacebookShare on TwitterLine this

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *