สถิติหวยออกเดือนเมษายน

เผยแพร่เมื่อ:
อัพเดทข้อมูลล่าสุด:

สถิติหวยเดือนเมษายน ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังเมษายน สถิติหวยออก ตรวจหวยตัวเลขย้อนหลัง งวดก่อนหน้า พร้อมใบตรวจหวยในเดือนเมษายน

ใบตรวจหวย งวด 16 เมษายน 67
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 67
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
943598 79 154 200 729 727
ใบตรวจหวย งวด 1 เมษายน 67
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 67
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
803481 90 559 947 122 809
ใบตรวจหวย งวด 16 เมษายน 66
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 66
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
984906 71 797 551 670 678
ใบตรวจหวย งวด 1 เมษายน 66
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 66
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
087907 99 698 290 111 914
ใบตรวจหวย งวด 16 เมษายน 65
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 65
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
395919 58 413 508 859 289
ใบตรวจหวย งวด 1 เมษายน 65
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 65
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
970618 10 578 870 738 391
ใบตรวจหวย งวด 16 เมษายน 64
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 64
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
100787 56 478 264 143 013
ใบตรวจหวย งวด 1 เมษายน 64
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 64
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
472270 05 393 577 755 283
ใบตรวจหวย งวด 16 เมษายน 62
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 62
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
570331 23 966 968 512 930
ใบตรวจหวย งวด 1 เมษายน 62
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 62
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
109767 52 403 975 888 959
ใบตรวจหวย งวด 16 เมษายน 61
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 61
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
739229 60 076 526 273 654
ใบตรวจหวย งวด 1 เมษายน 61
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 61
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
412073 85 924 638 787 131
ใบตรวจหวย งวด 16 เมษายน 60
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2560
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
816729 40 241 807 766 973
ใบตรวจหวย งวด 1 เมษายน 60
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2560
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
392785 80 500 709 057 020
ใบตรวจหวย งวด 16 เมษายน 59
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2559
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
221609 87 507 523 228 008
ใบตรวจหวย งวด 1 เมษายน 59
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2559
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
066720 92 285 852 546 390
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2558
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2558
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
506260 38 101 164 495 973
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2558
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2558
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
605704 70 557 558 861 962
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2557
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2557
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
153406 26 013 344 355 634
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2557
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2557
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
028866 95 186 499 835 938
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2556
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2556
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
843846 86 828 834 862 906
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2556
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2556
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
571688 53 170 430 670 725
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2555
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2555
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
583470 62 088 216 722 754
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2555
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2555
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
257562 69 074 332 581 616
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2554
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2554
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
825988 44 213 263 397 593
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2554
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2554
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
814931 01 036 040 584 723
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2553
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2553
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
211743 96 154 285 744 811
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2553
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2553
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
959517 22 040 174 447 663
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2552
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
368415 33 007 179 570 954
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2552
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
816578 50 044 113 363 572
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2551
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2551
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
982800 64 008 043 584 802
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2551
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2551
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
012653 71 124 195 200 586
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2550
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2550
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
405105 63 013 522 866 987
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2550
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2550
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
622780 93 022 677 794 814
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2549
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2549
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
038564 49 210 442 769 877
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2549
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2549
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
738365 95 064 301 522 955
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2548
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2548
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
119327 10 081 346 627 968
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2548
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2548
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
815753 69 224 381 482 807
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2547
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2547
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
705832 12 008 634 721 966
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2547
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2547
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
196391 62 257 808 851 918
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2546
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2546
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
892525 21 796 823 906 933
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2546
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2546
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
933164 86 467 732 863 902
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2545
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2545
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
522630 37 085 586 949 997
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2545
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2545
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
990543 57 225 430 456 971
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2544
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2544
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
140843 28 031 378 800 952
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2544
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2544
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
640998 49 061 407 600 877
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2543
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2543
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
836777 63 131 273 362 950
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2543
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2543
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
963948 99 018 477 511 535
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2542
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2542
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
625094 35 067 394 432 859
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2542
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2542
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
479957 92 471 670 713 858
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2541
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2541
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
146573 17 153 202 664 705
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2541
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2541
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
496930 66 454 563 786 882
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2540
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2540
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
551450 92 085 165 279 654
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2540
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2540
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
617629 52 015 162 426 880
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2539
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2539
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
049584 77 052 155 222 435
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2539
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2539
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
660765 90 278 338 701 839
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2538
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2538
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
053581 99 376 560 681 968
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2538
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2538
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
427039 06 254 674 926 978
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2537
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2537
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
7893913 21 151 594 785 982
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2537
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2537
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
4269815 29 035 675 704 868
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2536
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2536
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
5632018 09 200 265 970 995
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2536
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2536
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
5825558 89 060 217 255 859
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2535
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2535
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
2699374 10 139 325 662 836
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2535
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2535
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
2244704 03 013 242 624 863
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2534
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2534
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
4824037 57 206 565 711 970
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2534
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2534
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
1606864 03 008 103 416 819

สถิติหวยเดือนเมษายน

สถิติหวยเมษา เลขที่มักออกในเดือนเมษายน ดูสรุปผลสลากย้อนหลังจากปี พ.ศ. 2534 ถึงปีพ.ศ. ปัจจุบัน รางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และเลขหน้า 3 ตัว

สถิติหวยออกเดือนเมษายน
สถิติหวยออกเดือนเมษายน

สถิติหวยออก ประจำเดือนเมษายน ย้อนหลังไปจนถึงงวดปัจจุบัน
ข้อมูลสถิติหวยออกในเดือนเมษายน สถิติผลหวยเดือนเมษา เลขรางวัลที่มักจะออกเดือนเมษายนที่น่าสนใจ
(Lottery statistics in April) มาดูเลขที่ออกไปแล้วว่าหวยออกอะไรบ้างในเดือนเมษายน ทั้งงวดประจำวันที่ 1 ,งวดประจำวันที่ 16 และงวดพิเศษงวดอื่นๆ ที่ไม่ตรงวันที่ 1 หรือ 16 โดยในเดือนเมษายนนั้นมี 30 วันเป็นเดือนที่ลงท้ายด้วย “ยน

หวยออกเดือนเมษายน สถิติหวยออกย้อนหลังในเดือนที่สี่ของปี โดยเดือนเมษายนจะเป็นการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหมด 2 ครั้งด้วยกันในเดือนนี้ คือวันที่ 1 เมษายนและวันที่ 16 เมษายน ของทุกๆ ปี หากไม่มีวันหยุดที่ตรงกับวันที่ 1 และ 16 ดังกล่าว หวยจะทำการออกตามปกติ และให้รอติดตามข่าวสารเกี่ยวกับหวยในเดือนเมษายนกับทางทางเราไว้ เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกการอัพเดท รวมไปถึงการรายงานผลหวยสด และใบตรวจหวยในเดือนเมษายนอีกด้วย

ผลหวยออกเดือนเมษายน เราได้ทำการรวบรวมข้อมูลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในเดือนเมษายนเพื่อให้คอหวยเมืองไทยทั้งหลายได้ดูสถิติหวยออกไปแล้ว และยังสามารถเปรียบเทียบตัวเลขสลากรางวัลใหญ่ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ

โดยข้อมูลที่รวบรวมหน้าดังกล่าวนี้ จะเป็นรางวัลหลักๆ ได้แก่

นอกจากนี้ยังมีใบตรวจหวยเดือนเมษายนประจำแต่ละงวดนั้นๆ ไว้ให้ดูอีกด้วย

หากผู้ที่ต้องการตรวจหวยทุกรางวัลของเดือนเมษายน ก็สามารถคลิกเข้าไปดูตามลิงค์งวดที่ต้องการดูได้

สถิติหวยออกเดือนเมษายนนี้ รวบรวมเพื่อใช้เป็นสถิติเทียบตัวเลขเท่านั้น ทางเราสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมาย

สาวกหวย หรือคอหวยท่านใดต้องการลุ้นหวยออกแบบสดๆ ผ่านช่องทาง ยูทูป ดูรายละเอียดได้ที่หน้านี้

หรือเข้าไปฟังผลการออกรางวัลผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุกรมประชาสัมพันธ์ คลื่นความถี่ AM 891

เมษายน อ่านว่า เม-สา-ยน (แปลภาษาอังกฤษ April) เมษายน เป็นเดือนที่ 4 ในปฏิทิน เป็นเดือนที่มีทั้งหมด 30 วัน ในเดือนนี้หลายๆ พื้นที่ในประเทศไทยเรานั้นจะมีอากาศร้อน ด้วยอุณหภูมิที่สูงขึ้น ในประเทศไทยเรา เดือนนี้จะมีวันสำคัญคือวันสงกรานต์ ถือเป็นขึ้นปีใหม่ของไทย หลายๆ คนที่ทำงานก็จะได้หยุดงาน และกลับบ้านไปกราบพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย และแน่นอนในช่วงวันสงกรานต์ เป็นช่วงที่วัยรุ่นต่างรอที่จะได้เล่นน้ำ สาดน้ำกันอย่างสนุกสนาน อาจจะมีการเปิดเพลงเต้นจังหวะสนุกๆ ไม่เหมือนจังหวะลุ้นหวยแต่ละงวด อิอิ
ในเดือนเมษายนนี้ งวดที่น่าจะมีการลุ้นกันมากที่สุด น่าจะเป็นงวดวันที่ 16 เมษายน เนื่องด้วยเป็นช่วงของวันสงกรานต์นั่นเอง หวยจะออกมาตรงกับเลขอะไร ต่างก็รอลุ้นผลการออกรางวัลกันอย่างใจจดใจจ่อ สำหรับท่านที่พบเห็นการขายสลากเกินราคา ว่าเป็นเลขสวย หวยดัง หวยรวมชุดต่างๆ แนะนำขั้นแรก ไม่ควรสนับสนุนซื้อ และควรที่จะแจ้งกองสลากให้กำเนินการจัดการต่อไป

สำหรับบางคนแล้ว เดือนนี้ เมษายน อาจจะมีความสำคัญเนื่องด้วยเป็นเดือนที่ตัวเองเกิดหรือมีวันพิเศษๆ ในเดือนเมษายน อย่างไรก็ดี เราขออวยพรให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความสุขมากๆ ด้วยนะครับ

วันสำคัญในเดือนเมษายน

 • 1 เมษายน – วันเมษาหน้าโง่, วันข้าราชการพลเรือนในประเทศไทย
 • 2 เมษายน – วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, วันสายใจไทย, วันอนุรักษ์มรดกไทย และวันหนังสือเด็กแห่งชาติในประเทศไทย
 • 6 เมษายน – วันจักรีในประเทศไทย
 • 7 เมษายน – วันอนามัยโลก
 • 13-15 เมษายน – วันสงกรานต์ในประเทศไทย
 • 14 เมษายน – วันครอบครัวและวันประมงแห่งชาติในประเทศไทย
 • 22 เมษายน – วันคุ้มครองโลก
 • 23 เมษายน – วันหนังสือและลิขสิทธิ์สากล
 • 24 เมษายน – วันเทศบาลในประเทศไทย
 • 29 เมษายน – วันเต้นรำสากล, วันพฤกษชาติในญี่ปุ่น, วันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
 • 30 เมษายน – วันคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย

ส่วนหวยในเดือนเมษายนจะออกมามีเลขอะไรบ้างนั้น แน่นอนว่า ไม่มีใครทราบได้ก่อนหวยออก แต่ด้วยความหวังเล็กๆ น้อยๆ ของเรา ขอเพียงแค่ให้หวยออกตรงกับเลขที่ซื้อไว้ก็เพียงพอแล้วจ้า…!

 

สถิติหวยออกทั้ง 12 เดือน

 1. สถิติหวยออกเดือนมกราคม
 2. สถิติหวยออกเดือนกุมภาพันธ์
 3. สถิติหวยออกเดือนมีนาคม
 4. สถิติหวยออกเดือนเมษายน
 5. สถิติหวยออกเดือนพฤษภาคม
 6. สถิติหวยออกเดือนมิถุนายน
 7. สถิติหวยออกเดือนกรกฎาคม
 8. สถิติหวยออกเดือนสิงหาคม
 9. สถิติหวยออกเดือนกันยายน
 10. สถิติหวยออกเดือนตุลาคม
 11. สถิติหวยออกเดือนพฤศจิกายน
 12. สถิติหวยออกเดือนธันวาคม
แชร์...Share on FacebookTweet about this on TwitterLine thisShare on TumblrShare on VKEmail this to someonePrint this page

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *