สถิติหวยออกเดือนเมษายน

เผยแพร่เมื่อ:
อัพเดทข้อมูลล่าสุด:

สถิติหวยเดือนเมษายน ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังเมษายน สถิติหวยออก ตรวจหวยตัวเลขย้อนหลัง งวดก่อนหน้า พร้อมใบตรวจหวยในเดือนเมษายน

ใบตรวจหวย งวด 16 เมษายน 62
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 62
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
57033123966 968512 930
ใบตรวจหวย งวด 1 เมษายน 62
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 62
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
10976752403 975888 959
ใบตรวจหวย งวด 16 เมษายน 61
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 61
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
73922960076 526273 654
ใบตรวจหวย งวด 1 เมษายน 61
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 61
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
41207385924 638787 131
ใบตรวจหวย งวด 16 เมษายน 60
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2560
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
81672940241 807766 973
ใบตรวจหวย งวด 1 เมษายน 60
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2560
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
39278580500 709057 020
ใบตรวจหวย งวด 16 เมษายน 59
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2559
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
22160987507 523228 008
ใบตรวจหวย งวด 1 เมษายน 59
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2559
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
06672092285 852546 390
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2558
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2558
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
50626038101 164 495 973
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2558
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2558
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
60570470557 558 861 962
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2557
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2557
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
15340626013 344 355 634
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2557
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2557
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
02886695186 499 835 938
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2556
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2556
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
84384686828 834 862 906
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2556
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2556
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
57168853170 430 670 725
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2555
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2555
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
58347062088 216 722 754
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2555
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2555
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
25756269074 332 581 616
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2554
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2554
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
82598844213 263 397 593
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2554
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2554
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
81493101036 040 584 723
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2553
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2553
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
21174396154 285 744 811
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2553
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2553
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
95951722040 174 447 663
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2552
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
36841533007 179 570 954
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2552
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
81657850044 113 363 572
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2551
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2551
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
98280064008 043 584 802
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2551
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2551
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
01265371124 195 200 586
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2550
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2550
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
40510563013 522 866 987
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2550
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2550
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
62278093022 677 794 814
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2549
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2549
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
03856449210 442 769 877
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2549
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2549
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
73836595064 301 522 955
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2548
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2548
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
11932710081 346 627 968
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2548
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2548
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
81575369224 381 482 807
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2547
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2547
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
70583212008 634 721 966
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2547
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2547
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
19639162257 808 851 918
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2546
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2546
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
89252521796 823 906 933
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2546
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2546
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
93316486467 732 863 902
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2545
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2545
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
52263037085 586 949 997
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2545
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2545
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
99054357225 430 456 971
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2544
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2544
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
14084328031 378 800 952
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2544
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2544
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
64099849061 407 600 877
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2543
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2543
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
83677763131 273 362 950
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2543
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2543
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
96394899018 477 511 535
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2542
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2542
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
62509435067 394 432 859
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2542
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2542
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
47995792471 670 713 858
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2541
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2541
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
14657317153 202 664 705
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2541
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2541
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
49693066454 563 786 882
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2540
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2540
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
55145092085 165 279 654
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2540
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2540
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
61762952015 162 426 880
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2539
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2539
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
04958477052 155 222 435
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2539
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2539
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
66076590278 338 701 839
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2538
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2538
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
05358199376 560 681 968
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2538
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2538
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
42703906254 674 926 978
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2537
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2537
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
789391321151 594 785 982
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2537
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2537
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
426981529035 675 704 868
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2536
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2536
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
563201809200 265 970 995
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2536
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2536
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
582555889060 217 255 859
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2535
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2535
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
269937410139 325 662 836
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2535
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2535
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
224470403013 242 624 863
ผลสลาก งวด 16 เมษายน 2534
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2534
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
482403757206 565 711 970
ผลสลาก งวด 1 เมษายน 2534
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2534
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
160686403008 103 416 819

สถิติหวยเดือนเมษายน

สถิติหวยเมษา เลขที่มักออกในเดือนเมษายน ดูสรุปผลสลากย้อนหลังจากปี พ.ศ. 2534 ถึงปีพ.ศ. ปัจจุบัน รางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และเลขหน้า 3 ตัว

สถิติหวยออกเดือนเมษายน
สถิติหวยออกเดือนเมษายน

สถิติหวยออก ประจำเดือนเมษายน ย้อนหลังไปจนถึงงวดปัจจุบัน
ข้อมูลสถิติหวยออกในเดือนเมษายน สถิติผลหวยเดือนเมษา เลขรางวัลที่มักจะออกเดือนเมษายนที่น่าสนใจ
(Lottery statistics in April) มาดูเลขที่ออกไปแล้วว่าหวยออกอะไรบ้างในเดือนเมษายน ทั้งงวดประจำวันที่ 1 ,งวดประจำวันที่ 16 และงวดพิเศษงวดอื่นๆ ที่ไม่ตรงวันที่ 1 หรือ 16 โดยในเดือนเมษายนนั้นมี 30 วันเป็นเดือนที่ลงท้ายด้วย “ยน

หวยออกเดือนเมษายน สถิติหวยออกย้อนหลังในเดือนที่สี่ของปี โดยเดือนเมษายนจะเป็นการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหมด 2 ครั้งด้วยกันในเดือนนี้ คือวันที่ 1 เมษายนและวันที่ 16 เมษายน ของทุกๆ ปี หากไม่มีวันหยุดที่ตรงกับวันที่ 1 และ 16 ดังกล่าว หวยจะทำการออกตามปกติ และให้รอติดตามข่าวสารเกี่ยวกับหวยในเดือนเมษายนกับทางทางเราไว้ เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกการอัพเดท รวมไปถึงการรายงานผลหวยสด และใบตรวจหวยในเดือนเมษายนอีกด้วย

ผลหวยออกเดือนเมษายน เราได้ทำการรวบรวมข้อมูลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในเดือนเมษายนเพื่อให้คอหวยเมืองไทยทั้งหลายได้ดูสถิติหวยออกไปแล้ว และยังสามารถเปรียบเทียบตัวเลขสลากรางวัลใหญ่ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ

โดยข้อมูลที่รวบรวมหน้าดังกล่าวนี้ จะเป็นรางวัลหลักๆ ได้แก่

นอกจากนี้ยังมีใบตรวจหวยเดือนเมษายนประจำแต่ละงวดนั้นๆ ไว้ให้ดูอีกด้วย

หากผู้ที่ต้องการตรวจหวยทุกรางวัลของเดือนเมษายน ก็สามารถคลิกเข้าไปดูตามลิงค์งวดที่ต้องการดูได้

สถิติหวยออกเดือนเมษายนนี้ รวบรวมเพื่อใช้เป็นสถิติเทียบตัวเลขเท่านั้น ทางเราสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมาย

สาวกหวย หรือคอหวยท่านใดต้องการลุ้นหวยออกแบบสดๆ ผ่านช่องทาง ยูทูป ดูรายละเอียดได้ที่หน้านี้

หรือเข้าไปฟังผลการออกรางวัลผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุกรมประชาสัมพันธ์ คลื่นความถี่ AM 891

เมษายน อ่านว่า เม-สา-ยน (แปลภาษาอังกฤษ April) เมษายน เป็นเดือนที่ 4 ในปฏิทิน เป็นเดือนที่มีทั้งหมด 30 วัน ในเดือนนี้หลายๆ พื้นที่ในประเทศไทยเรานั้นจะมีอากาศร้อน ด้วยอุณหภูมิที่สูงขึ้น ในประเทศไทยเรา เดือนนี้จะมีวันสำคัญคือวันสงกรานต์ ถือเป็นขึ้นปีใหม่ของไทย หลายๆ คนที่ทำงานก็จะได้หยุดงาน และกลับบ้านไปกราบพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย และแน่นอนในช่วงวันสงกรานต์ เป็นช่วงที่วัยรุ่นต่างรอที่จะได้เล่นน้ำ สาดน้ำกันอย่างสนุกสนาน อาจจะมีการเปิดเพลงเต้นจังหวะสนุกๆ ไม่เหมือนจังหวะลุ้นหวยแต่ละงวด อิอิ
ในเดือนเมษายนนี้ งวดที่น่าจะมีการลุ้นกันมากที่สุด น่าจะเป็นงวดวันที่ 16 เมษายน เนื่องด้วยเป็นช่วงของวันสงกรานต์นั่นเอง หวยจะออกมาตรงกับเลขอะไร ต่างก็รอลุ้นผลการออกรางวัลกันอย่างใจจดใจจ่อ สำหรับท่านที่พบเห็นการขายสลากเกินราคา ว่าเป็นเลขสวย หวยดัง หวยรวมชุดต่างๆ แนะนำขั้นแรก ไม่ควรสนับสนุนซื้อ และควรที่จะแจ้งกองสลากให้กำเนินการจัดการต่อไป

สำหรับบางคนแล้ว เดือนนี้ เมษายน อาจจะมีความสำคัญเนื่องด้วยเป็นเดือนที่ตัวเองเกิดหรือมีวันพิเศษๆ ในเดือนเมษายน อย่างไรก็ดี เราขออวยพรให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความสุขมากๆ ด้วยนะครับ

วันสำคัญในเดือนเมษายน

 • 1 เมษายน – วันเมษาหน้าโง่, วันข้าราชการพลเรือนในประเทศไทย
 • 2 เมษายน – วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, วันสายใจไทย, วันอนุรักษ์มรดกไทย และวันหนังสือเด็กแห่งชาติในประเทศไทย
 • 6 เมษายน – วันจักรีในประเทศไทย
 • 7 เมษายน – วันอนามัยโลก
 • 13-15 เมษายน – วันสงกรานต์ในประเทศไทย
 • 14 เมษายน – วันครอบครัวและวันประมงแห่งชาติในประเทศไทย
 • 22 เมษายน – วันคุ้มครองโลก
 • 23 เมษายน – วันหนังสือและลิขสิทธิ์สากล
 • 24 เมษายน – วันเทศบาลในประเทศไทย
 • 29 เมษายน – วันเต้นรำสากล, วันพฤกษชาติในญี่ปุ่น, วันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
 • 30 เมษายน – วันคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย

ส่วนหวยในเดือนเมษายนจะออกมามีเลขอะไรบ้างนั้น แน่นอนว่า ไม่มีใครทราบได้ก่อนหวยออก แต่ด้วยความหวังเล็กๆ น้อยๆ ของเรา ขอเพียงแค่ให้หวยออกตรงกับเลขที่ซื้อไว้ก็เพียงพอแล้วจ้า…!

 

สถิติหวยออกทั้ง 12 เดือน

 1. สถิติหวยออกเดือนมกราคม
 2. สถิติหวยออกเดือนกุมภาพันธ์
 3. สถิติหวยออกเดือนมีนาคม
 4. สถิติหวยออกเดือนเมษายน
 5. สถิติหวยออกเดือนพฤษภาคม
 6. สถิติหวยออกเดือนมิถุนายน
 7. สถิติหวยออกเดือนกรกฎาคม
 8. สถิติหวยออกเดือนสิงหาคม
 9. สถิติหวยออกเดือนกันยายน
 10. สถิติหวยออกเดือนตุลาคม
 11. สถิติหวยออกเดือนพฤศจิกายน
 12. สถิติหวยออกเดือนธันวาคม
แชร์...Share on FacebookTweet about this on TwitterLine thisShare on TumblrShare on VKEmail this to someonePrint this page

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *