ตรวจหวยย้อนหลังเดือนธันวาคม

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังธันวาคม สถิติหวยออก ตรวจหวยตัวเลขย้อนหลัง งวดก่อนหน้า พร้อมใบตรวจหวยในเดือนธันวาคม

ใบตรวจหวย งวด 30 ธันวาคม 66 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 30 ธันวาคม 66
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
625544 89 882 456 600 648
ใบตรวจหวย งวด 16 ธันวาคม 66 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ธันวาคม 66
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
356757 85 964 584 058 410
ใบตรวจหวย งวด 1 ธันวาคม 66 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 66
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
251097 91 280 092 265 055
ใบตรวจหวย งวด 30 ธันวาคม 65 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 30 ธันวาคม 65
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
157196 58 250 425 007 522
ใบตรวจหวย งวด 16 ธันวาคม 65 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ธันวาคม 65
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
845093 14 855 593 912 411
ใบตรวจหวย งวด 1 ธันวาคม 65 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 65
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
375805 08 409 421 170 786
ใบตรวจหวย งวด 30 ธันวาคม 64 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 30 ธันวาคม 64
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
819068 36 547 419 591 979
ใบตรวจหวย งวด 16 ธันวาคม 64 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ธันวาคม 64
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
639235 83 476 522 097 629
ใบตรวจหวย งวด 1 ธันวาคม 64 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 64
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
077258 82 485 401 740 739
ใบตรวจหวย งวด 30 ธันวาคม 63 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 30 ธันวาคม 63
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
803628 19 321 924 336 804
ใบตรวจหวย งวด 16 ธันวาคม 63 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ธันวาคม 63
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
201303 70 072 517 377 828
ใบตรวจหวย งวด 1 ธันวาคม 63 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 63
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
100994 84 834 984 093 776
ใบตรวจหวย งวด 30 ธันวาคม 62 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 30 ธันวาคม 62
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
510541 81 250 140 116 382
ใบตรวจหวย งวด 16 ธันวาคม 62 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ธันวาคม 62
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
529924 97 555 665 138 043
ใบตรวจหวย งวด 1 ธันวาคม 62 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 62
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
453522 81 457 013 617 261
ใบตรวจหวย งวด 30 ธันวาคม 61 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 30 ธันวาคม 61
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
735867 02 701 884 031 913
ใบตรวจหวย งวด 17 ธันวาคม 58 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 17 ธันวาคม 2558
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
930255 08 094 638 140 250
ใบตรวจหวย งวด 1 ธันวาคม 58 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 2558
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
915350 78 714 175 238 181
ใบตรวจหวย งวด 30 ธันวาคม 57 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 30 ธันวาคม 2557
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
461704 57 535 853 950 982
ใบตรวจหวย งวด 16 ธันวาคม 57 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ธันวาคม 2557
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
948354 90 080 763 775 901
ใบตรวจหวย งวด 1 ธันวาคม 57 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 2557
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
480449 11 161 380 580 820
ใบตรวจหวย งวด 30 ธันวาคม 56 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 30 ธันวาคม 2556
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
561072 48 275 503 513 750
ใบตรวจหวย งวด 16 ธันวาคม 56 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ธันวาคม 2556
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
341767 79 826 228 111 742
ใบตรวจหวย งวด 1 ธันวาคม 56 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 2556
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
168795 27 734 766 074 980
ใบตรวจหวย งวด 30 ธันวาคม 55 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 30 ธันวาคม 2555
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
302358 00 589 864 126 832
ใบตรวจหวย งวด 16 ธันวาคม 55 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ธันวาคม 2555
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
529524 72 734 745 778 008
ใบตรวจหวย งวด 1 ธันวาคม 55 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 2555
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
110443 43 434 553 489 303
ใบตรวจหวย งวด 30 ธันวาคม 54 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 30 ธันวาคม 2554
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
526402 65 168 026 541 597
ใบตรวจหวย งวด 16 ธันวาคม 54 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ธันวาคม 2554
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
884178 21 784 235 651 295
ใบตรวจหวย งวด 1 ธันวาคม 54 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 2554
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
408147 02 922 253 857 739
ใบตรวจหวย งวด 30 ธันวาคม 53 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 30 ธันวาคม 2553
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
884112 49 936 153 186 933
ใบตรวจหวย งวด 16 ธันวาคม 53 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ธันวาคม 2553
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
334380 24 529 315 533 306
ใบตรวจหวย งวด 1 ธันวาคม 53 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 2553
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
181752 09 664 470 474 086
ใบตรวจหวย งวด 30 ธันวาคม 52 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 30 ธันวาคม 2552
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
994304 87 993 337 419 598
ใบตรวจหวย งวด 16 ธันวาคม 52 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ธันวาคม 2552
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
685141 05 694 775 524 142
ใบตรวจหวย งวด 1 ธันวาคม 52 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 2552
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
776980 59 937 188 412 252
ใบตรวจหวย งวด 30 ธันวาคม 51 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 30 ธันวาคม 2551
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
218596 22 094 984 197 831
ใบตรวจหวย งวด 16 ธันวาคม 51 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ธันวาคม 2551
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
074114 25 959 715 803 305
ใบตรวจหวย งวด 1 ธันวาคม 51 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 2551
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
205434 05 957 013 617 260
ใบตรวจหวย งวด 30 ธันวาคม 50 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 30 ธันวาคม 2550
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
595411 81 490 267 787 741
ใบตรวจหวย งวด 16 ธันวาคม 50 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ธันวาคม 2550
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
513501 96 432 460 425 702
ใบตรวจหวย งวด 1 ธันวาคม 50 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 2550
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
113410 18 659 627 485 418
ใบตรวจหวย งวด 30 ธันวาคม 49 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 30 ธันวาคม 2549
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
778584 07 811 403 164 971
ใบตรวจหวย งวด 16 ธันวาคม 49 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ธันวาคม 2549
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
147977 45 439 694 647 197
ใบตรวจหวย งวด 1 ธันวาคม 49 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 2549
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
270052 12 621 462 091 236
ใบตรวจหวย งวด 30 ธันวาคม 48 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 30 ธันวาคม 2548
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
492955 94 066 308 742 150
ใบตรวจหวย งวด 16 ธันวาคม 48 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ธันวาคม 2548
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
449565 86 802 162 958 994
ใบตรวจหวย งวด 1 ธันวาคม 48 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 2548
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
388551 17 072 764 027 770

สถิติหวยออกเดือนธันวาคม

สถิติหวยออก ประจำเดือนธันวาคม ย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน

หวยออกอะไรบ้างในเดือนธันวาคม สถิติเลขที่ออกในเดือนธันวา
หวยออกอะไรบ้างในเดือนธันวาคม สถิติเลขที่ออกในเดือนนี้ เดือนสุดท้ายของแต่ละปี หวยของเดือนนี้เลขอะไรน่าสนใจ

ข้อมูลสถิติหวยออกในเดือนธันวาคม สถิติผลหวยเดือนธันวา เลขรางวัลที่มักจะออกเดือนธันวาคมที่น่าสนใจ
(Lottery statistics December) มาดูเลขที่ออกไปแล้วว่าหวยออกอะไรบ้างในเดือนธันวาคม ทั้งงวดประจำวันที่ 1 และงวดประจำวันที่ 16 โดยในเดือนธันวาคมนั้นมี 31 วันด้วยกัน เนื่องด้วยลงท้ายด้วยคำว่า “คม

หากในช่วงของเดือนธันวาคม ไม่มีวันหยุดพิเศษอะไร ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำการออกรางวัลตามปกติ และเวลาเดิมคือในช่วงของวันที่ 1 ธันวาคม ,วันที่ 16 ธันวาคม และวันที่ 30 ธันวาคม เวลา 14.30 น. เป็นต้นไปเหมือนทุกๆ งวดที่ผ่านมา

หวยในเดือนธันวาคมมีพิเศษอย่างหนึ่งก็คือ มี 3 งวดด้วยกัน ถือว่าเป็นเดือนเดียวที่มีการออกรางวัลมากที่สุด

และเดือนที่หวยมีการออกรางวัลน้อยที่สุดนั่นก็คือ หวยเดือนมกราคม

ผลหวยออกเดือนธันวาคม เราได้ทำการรวบรวมข้อมูลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในเดือนธันวาคมเพื่อให้คอหวยเมืองไทยทั้งหลายได้ดูสถิติหวยออกไปแล้ว และยังสามารถเปรียบเทียบตัวเลขสลากรางวัลใหญ่ ได้อีกด้วย

โดยข้อมูลที่รวบรวมหน้าดังกล่าวนี้ จะเป็นรางวัลหลักๆ ได้แก่

นอกจากนี้ยังมีใบตรวจหวยเดือนธันวาคมประจำงวดนั้นๆ ไว้ดูอีกด้วย

หากผู้ที่ต้องการตรวจหวยทุกรางวัลของเดือนธันวาคม ก็สามารถคลิกเข้าไปดูตามลิงค์งวดที่ต้องการดูได้

สถิติหวยออกเดือนธันวาคมนี้ รวบรวมเพื่อใช้เป็นสถิติเทียบตัวเลขเท่านั้น ทางเราสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมาย

สาวกหวย หรือคอหวยท่านใดต้องการลุ้นหวยออกแบบสดๆ ผ่านช่องทาง ยูทูป ดูรายละเอียดได้ที่หน้านี้

หรือเข้าไปฟังผลการออกรางวัลผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุกรมประชาสัมพันธ์ คลื่นความถี่ AM 891

ธันวาคม อ่านว่า ทัน-วา-คม (แปลภาษาอังกฤษ December) ธันวาคม เป็นเดือนที่ 12 ในปฏิทิน ส่วนมากแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงฤดูหนาว และอากาศอาจจะเย็นลง เดือนธันวาคมเองยังเป็นเดือนที่สินค้าหลายชนิดได้ลดราคาเพื่อให้ประชาชนได้ทำการจับจ่ายซื้อสินค้าในราคาที่ถูกกว่าตลอดทั้งปี เดือนสุดท้ายปลายปี มีความสุขมากมายสำหรับการเริ่มต้นใหม่ กับการเข้าสู่ปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง เดือนนี้ยังรวมเรื่องราวตลอดทั้งปีที่น่าจดจำและไม่น่าจดจำไว้มากมาย

สำหรับบางคนแล้ว เดือนนี้ ธันวาคม อาจจะมีความสำคัญเนื่องด้วยเป็นเดือนที่ตัวเองเกิด อย่างไรก็ดี เราขออวยพรให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความสุขมากๆ ด้วยนะครับ

สถิติหวยออกทั้ง 12 เดือน

 1. สถิติหวยออกเดือนมกราคม
 2. สถิติหวยออกเดือนกุมภาพันธ์
 3. สถิติหวยออกเดือนมีนาคม
 4. สถิติหวยออกเดือนเมษายน
 5. สถิติหวยออกเดือนพฤษภาคม
 6. สถิติหวยออกเดือนมิถุนายน
 7. สถิติหวยออกเดือนกรกฎาคม
 8. สถิติหวยออกเดือนสิงหาคม
 9. สถิติหวยออกเดือนกันยายน
 10. สถิติหวยออกเดือนตุลาคม
 11. สถิติหวยออกเดือนพฤศจิกายน
 12. สถิติหวยออกเดือนธันวาคม

วันสำคัญในเดือน ธันวาคม

 • 1 ธันวาคม – วันเอดส์โลก
 • 5 ธันวาคม – วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, วันชาติ, วันพ่อแห่งชาติ, วันดินโลก และวันพัฒนาชุมชน
 • 10 ธันวาคม – วันรัฐธรรมนูญ
 • 11 ธันวาคม – วันสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส
 • 16 ธันวาคม – วันกีฬาแห่งชาติ
 • 25 ธันวาคม – คริสต์มาส
 • 26 ธันวาคม – วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
 • 28 ธันวาคม – วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 • 31 ธันวาคม – วันสิ้นปี

 

ส่วนหวยในเดือนธันวาคมจะออกมามีอะไรบ้างนั้น ไม่มีใครทราบได้ก่อนหวยออก แต่ด้วยความหวังเล็กๆ น้อยๆ ขอเพียงแค่ให้หวยออกตรงกับเลขที่ซื้อไว้ก็เพียงพอแล้ว!

แชร์...Share on FacebookTweet about this on TwitterLine thisShare on TumblrShare on VKEmail this to someonePrint this page

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *