ตรวจหวยย้อนหลังเดือนธันวาคม

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังธันวาคม สถิติหวยออก ตรวจหวยตัวเลขย้อนหลัง งวดก่อนหน้า พร้อมใบตรวจหวยในเดือนธันวาคม

ใบตรวจหวย งวด 30 ธันวาคม 62 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 30 ธันวาคม 62
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
51054181250 140116 382
ใบตรวจหวย งวด 16 ธันวาคม 62 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ธันวาคม 62
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
52992497555 665138 043
ใบตรวจหวย งวด 1 ธันวาคม 62 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 62
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
45352281457 013617 261
ใบตรวจหวย งวด 30 ธันวาคม 61 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 30 ธันวาคม 61
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
73586702701 884031 913
ใบตรวจหวย งวด 16 ธันวาคม 61 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ธันวาคม 61
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
35656462369 297480 948
ใบตรวจหวย งวด 1 ธันวาคม 61 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 61
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
02184067561 988045 307
ใบตรวจหวย งวด 30 ธันวาคม 60 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 30 ธันวาคม 2560
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
91123498953 504495 373
ใบตรวจหวย งวด 16 ธันวาคม 60 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ธันวาคม 2560
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
95559689290 938616 836
ใบตรวจหวย งวด 1 ธันวาคม 60 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 2560
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
45100533257 601303 626
ใบตรวจหวย งวด 30 ธันวาคม 59 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 30 ธันวาคม 2559
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
37771246477 769890 304
ใบตรวจหวย งวด 16 ธันวาคม 59 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ธันวาคม 2559
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
43528635716 199596 366
ใบตรวจหวย งวด 1 ธันวาคม 59 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 2559
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
08606977148 450513 873
ใบตรวจหวย งวด 30 ธันวาคม 2558 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 30 ธันวาคม 2558
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
00821702895 596246 264
ใบตรวจหวย งวด 17 ธันวาคม 58 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 17 ธันวาคม 2558
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
93025508094 638140 250
ใบตรวจหวย งวด 1 ธันวาคม 58 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 2558
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
91535078714 175238 181
ใบตรวจหวย งวด 30 ธันวาคม 57 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 30 ธันวาคม 2557
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
46170457535 853 950 982
ใบตรวจหวย งวด 16 ธันวาคม 57 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ธันวาคม 2557
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
94835490080 763 775 901
ใบตรวจหวย งวด 1 ธันวาคม 57 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 2557
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
48044911161 380 580 820
ใบตรวจหวย งวด 30 ธันวาคม 56 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 30 ธันวาคม 2556
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
56107248275 503 513 750
ใบตรวจหวย งวด 16 ธันวาคม 56 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ธันวาคม 2556
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
34176779826 228 111 742
ใบตรวจหวย งวด 1 ธันวาคม 56 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 2556
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
16879527734 766 074 980
ใบตรวจหวย งวด 30 ธันวาคม 55 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 30 ธันวาคม 2555
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
30235800589 864 126 832
ใบตรวจหวย งวด 16 ธันวาคม 55 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ธันวาคม 2555
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
52952472734 745 778 008
ใบตรวจหวย งวด 1 ธันวาคม 55 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 2555
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
11044343434 553 489 303
ใบตรวจหวย งวด 30 ธันวาคม 54 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 30 ธันวาคม 2554
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
52640265168 026 541 597
ใบตรวจหวย งวด 16 ธันวาคม 54 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ธันวาคม 2554
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
88417821784 235 651 295
ใบตรวจหวย งวด 1 ธันวาคม 54 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 2554
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
40814702922 253 857 739
ใบตรวจหวย งวด 30 ธันวาคม 53 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 30 ธันวาคม 2553
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
88411249936 153 186 933
ใบตรวจหวย งวด 16 ธันวาคม 53 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ธันวาคม 2553
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
33438024529 315 533 306
ใบตรวจหวย งวด 1 ธันวาคม 53 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 2553
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
18175209664 470 474 086
ใบตรวจหวย งวด 30 ธันวาคม 52 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 30 ธันวาคม 2552
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
99430487993 337 419 598
ใบตรวจหวย งวด 16 ธันวาคม 52 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ธันวาคม 2552
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
68514105694 775 524 142
ใบตรวจหวย งวด 1 ธันวาคม 52 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 2552
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
77698059937 188 412 252
ใบตรวจหวย งวด 30 ธันวาคม 51 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 30 ธันวาคม 2551
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
21859622094 984 197 831
ใบตรวจหวย งวด 16 ธันวาคม 51 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ธันวาคม 2551
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
07411425959 715 803 305
ใบตรวจหวย งวด 1 ธันวาคม 51 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 2551
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
20543405957 013 617 260
ใบตรวจหวย งวด 30 ธันวาคม 50 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 30 ธันวาคม 2550
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
59541181490 267 787 741
ใบตรวจหวย งวด 16 ธันวาคม 50 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ธันวาคม 2550
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
51350196432 460 425 702
ใบตรวจหวย งวด 1 ธันวาคม 50 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 2550
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
11341018659 627 485 418
ใบตรวจหวย งวด 30 ธันวาคม 49 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 30 ธันวาคม 2549
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
77858407811 403 164 971
ใบตรวจหวย งวด 16 ธันวาคม 49 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ธันวาคม 2549
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
14797745439 694 647 197
ใบตรวจหวย งวด 1 ธันวาคม 49 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 2549
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
27005212621 462 091 236
ใบตรวจหวย งวด 30 ธันวาคม 48 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 30 ธันวาคม 2548
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
49295594066 308 742 150
ใบตรวจหวย งวด 16 ธันวาคม 48 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ธันวาคม 2548
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
44956586802 162 958 994
ใบตรวจหวย งวด 1 ธันวาคม 48 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 2548
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
38855117072 764 027 770

สถิติหวยออกเดือนธันวาคม

สถิติหวยออก ประจำเดือนธันวาคม ย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน

หวยออกอะไรบ้างในเดือนธันวาคม สถิติเลขที่ออกในเดือนธันวา
หวยออกอะไรบ้างในเดือนธันวาคม สถิติเลขที่ออกในเดือนนี้ เดือนสุดท้ายของแต่ละปี หวยของเดือนนี้เลขอะไรน่าสนใจ

ข้อมูลสถิติหวยออกในเดือนธันวาคม สถิติผลหวยเดือนธันวา เลขรางวัลที่มักจะออกเดือนธันวาคมที่น่าสนใจ
(Lottery statistics December) มาดูเลขที่ออกไปแล้วว่าหวยออกอะไรบ้างในเดือนธันวาคม ทั้งงวดประจำวันที่ 1 และงวดประจำวันที่ 16 โดยในเดือนธันวาคมนั้นมี 31 วันด้วยกัน เนื่องด้วยลงท้ายด้วยคำว่า “คม

หากในช่วงของเดือนธันวาคม ไม่มีวันหยุดพิเศษอะไร ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำการออกรางวัลตามปกติ และเวลาเดิมคือในช่วงของวันที่ 1 ธันวาคม ,วันที่ 16 ธันวาคม และวันที่ 30 ธันวาคม เวลา 14.30 น. เป็นต้นไปเหมือนทุกๆ งวดที่ผ่านมา

หวยในเดือนธันวาคมมีพิเศษอย่างหนึ่งก็คือ มี 3 งวดด้วยกัน ถือว่าเป็นเดือนเดียวที่มีการออกรางวัลมากที่สุด

และเดือนที่หวยมีการออกรางวัลน้อยที่สุดนั่นก็คือ หวยเดือนมกราคม

ผลหวยออกเดือนธันวาคม เราได้ทำการรวบรวมข้อมูลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในเดือนธันวาคมเพื่อให้คอหวยเมืองไทยทั้งหลายได้ดูสถิติหวยออกไปแล้ว และยังสามารถเปรียบเทียบตัวเลขสลากรางวัลใหญ่ ได้อีกด้วย

โดยข้อมูลที่รวบรวมหน้าดังกล่าวนี้ จะเป็นรางวัลหลักๆ ได้แก่

นอกจากนี้ยังมีใบตรวจหวยเดือนธันวาคมประจำงวดนั้นๆ ไว้ดูอีกด้วย

หากผู้ที่ต้องการตรวจหวยทุกรางวัลของเดือนธันวาคม ก็สามารถคลิกเข้าไปดูตามลิงค์งวดที่ต้องการดูได้

สถิติหวยออกเดือนธันวาคมนี้ รวบรวมเพื่อใช้เป็นสถิติเทียบตัวเลขเท่านั้น ทางเราสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมาย

สาวกหวย หรือคอหวยท่านใดต้องการลุ้นหวยออกแบบสดๆ ผ่านช่องทาง ยูทูป ดูรายละเอียดได้ที่หน้านี้

หรือเข้าไปฟังผลการออกรางวัลผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุกรมประชาสัมพันธ์ คลื่นความถี่ AM 891

ธันวาคม อ่านว่า ทัน-วา-คม (แปลภาษาอังกฤษ December) ธันวาคม เป็นเดือนที่ 12 ในปฏิทิน ส่วนมากแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงฤดูหนาว และอากาศอาจจะเย็นลง เดือนธันวาคมเองยังเป็นเดือนที่สินค้าหลายชนิดได้ลดราคาเพื่อให้ประชาชนได้ทำการจับจ่ายซื้อสินค้าในราคาที่ถูกกว่าตลอดทั้งปี เดือนสุดท้ายปลายปี มีความสุขมากมายสำหรับการเริ่มต้นใหม่ กับการเข้าสู่ปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง เดือนนี้ยังรวมเรื่องราวตลอดทั้งปีที่น่าจดจำและไม่น่าจดจำไว้มากมาย

สำหรับบางคนแล้ว เดือนนี้ ธันวาคม อาจจะมีความสำคัญเนื่องด้วยเป็นเดือนที่ตัวเองเกิด อย่างไรก็ดี เราขออวยพรให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความสุขมากๆ ด้วยนะครับ

สถิติหวยออกทั้ง 12 เดือน

 1. สถิติหวยออกเดือนมกราคม
 2. สถิติหวยออกเดือนกุมภาพันธ์
 3. สถิติหวยออกเดือนมีนาคม
 4. สถิติหวยออกเดือนเมษายน
 5. สถิติหวยออกเดือนพฤษภาคม
 6. สถิติหวยออกเดือนมิถุนายน
 7. สถิติหวยออกเดือนกรกฎาคม
 8. สถิติหวยออกเดือนสิงหาคม
 9. สถิติหวยออกเดือนกันยายน
 10. สถิติหวยออกเดือนตุลาคม
 11. สถิติหวยออกเดือนพฤศจิกายน
 12. สถิติหวยออกเดือนธันวาคม

วันสำคัญในเดือน ธันวาคม

 • 1 ธันวาคม – วันเอดส์โลก
 • 5 ธันวาคม – วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, วันชาติ, วันพ่อแห่งชาติ, วันดินโลก และวันพัฒนาชุมชน
 • 10 ธันวาคม – วันรัฐธรรมนูญ
 • 11 ธันวาคม – วันสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส
 • 16 ธันวาคม – วันกีฬาแห่งชาติ
 • 25 ธันวาคม – คริสต์มาส
 • 26 ธันวาคม – วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
 • 28 ธันวาคม – วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 • 31 ธันวาคม – วันสิ้นปี

 

ส่วนหวยในเดือนธันวาคมจะออกมามีอะไรบ้างนั้น ไม่มีใครทราบได้ก่อนหวยออก แต่ด้วยความหวังเล็กๆ น้อยๆ ขอเพียงแค่ให้หวยออกตรงกับเลขที่ซื้อไว้ก็เพียงพอแล้ว!

แชร์...Share on FacebookTweet about this on TwitterLine thisShare on TumblrShare on VKEmail this to someonePrint this page

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *