สถิติหวยออกเดือนกุมภาพันธ์

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังกุมภาพันธ์ สถิติหวยออกเดือนนี้ ตรวจหวยตัวเลขย้อนหลัง งวดก่อนหน้า พร้อมใบตรวจหวยในเดือนกุมภาพันธ์

ใบตรวจหวย งวด 16 กุมภาพันธ์ 67 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กุมภาพันธ์ 67
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
941395 43 056 330 587 375
ใบตรวจหวย งวด 1 กุมภาพันธ์ 67 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กุมภาพันธ์ 67
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
607063 09 591 544 943 454
ใบตรวจหวย งวด 16 กุมภาพันธ์ 66 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กุมภาพันธ์ 66
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
590417 80 523 377 664 195
ใบตรวจหวย งวด 1 กุมภาพันธ์ 66 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กุมภาพันธ์ 66
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
297411 92 101 664 181 789
ใบตรวจหวย งวด 17 กุมภาพันธ์ 65 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 17 กุมภาพันธ์ 65
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
098597 57 816 592 644 085
ใบตรวจหวย งวด 1 กุมภาพันธ์ 65 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กุมภาพันธ์ 65
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
944308 30 509 485 942 061
ใบตรวจหวย งวด 16 กุมภาพันธ์ 64 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กุมภาพันธ์ 64
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
424603 39 057 817 318 861
ใบตรวจหวย งวด 1 กุมภาพันธ์ 64 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กุมภาพันธ์ 64
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
912307 97 282 651 248 605
ใบตรวจหวย งวด 16 กุมภาพันธ์ 63 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กุมภาพันธ์ 63
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
781403 94 030 918 515 952
ใบตรวจหวย งวด 1 กุมภาพันธ์ 63 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กุมภาพันธ์ 63
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
589227 06 927 375 259 552
ใบตรวจหวย งวด 16 กุมภาพันธ์ 62 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กุมภาพันธ์ 62
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
074824 56 879 612 881 910
ใบตรวจหวย งวด 1 กุมภาพันธ์ 62 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กุมภาพันธ์ 62
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
967134 04 197 948 643 779
ใบตรวจหวย งวด 16 กุมภาพันธ์ 61 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กุมภาพันธ์ 61
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
309915 39 230 748 007 388
ใบตรวจหวย งวด 1 กุมภาพันธ์ 61 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กุมภาพันธ์ 61
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
026853 31 181 519 106 947
ใบตรวจหวย งวด 16 กุมภาพันธ์ 60 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กุมภาพันธ์ 2560
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
229116 14 953 375 464 128
ใบตรวจหวย งวด 1 กุมภาพันธ์ 60 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กุมภาพันธ์ 2560
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
054672 42 426 628 066 807
ใบตรวจหวย งวด 16 กุมภาพันธ์ 59 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กุมภาพันธ์ 2559
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
356364 98 309 535 699 312
ใบตรวจหวย งวด 1 กุมภาพันธ์ 59 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กุมภาพันธ์ 2559
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
927800 09 054 076 625 999
ใบตรวจหวย งวด 16 กุมภาพันธ์ 2558 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กุมภาพันธ์ 2558
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
00186490843 103 825 392
ใบตรวจหวย งวด 1 กุมภาพันธ์ 2558 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กุมภาพันธ์ 2558
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
15553779083 286 813 008
ใบตรวจหวย งวด 16 กุมภาพันธ์ 2557 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กุมภาพันธ์ 2557
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
38424501397 530 074 521
ใบตรวจหวย งวด 1 กุมภาพันธ์ 2557 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กุมภาพันธ์ 2557
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
18014995406 492 888 976
ใบตรวจหวย งวด 16 กุมภาพันธ์ 2556 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กุมภาพันธ์ 2556
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
36825709657 708 109 386
ใบตรวจหวย งวด 1 กุมภาพันธ์ 2556 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กุมภาพันธ์ 2556
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
56556666452 695 641 782
ใบตรวจหวย งวด 16 กุมภาพันธ์ 2555 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กุมภาพันธ์ 2555
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
64868418906 214 111 420
ใบตรวจหวย งวด 1 กุมภาพันธ์ 2555 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กุมภาพันธ์ 2555
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
32060532426 498 598 749
ใบตรวจหวย งวด 16 กุมภาพันธ์ 2554 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กุมภาพันธ์ 2554
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
48174627384 388 510 535
ใบตรวจหวย งวด 1 กุมภาพันธ์ 2554 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กุมภาพันธ์ 2554
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
61008955121 361 432 596
ใบตรวจหวย งวด 16 กุมภาพันธ์ 2553 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กุมภาพันธ์ 2553
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
13370703026 137 362 985
ใบตรวจหวย งวด 1 กุมภาพันธ์ 2553 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กุมภาพันธ์ 2553
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
18631214403 577 694 936
ใบตรวจหวย งวด 16 กุมภาพันธ์ 2552 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กุมภาพันธ์ 2552
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
03873093115 434 939 961
ใบตรวจหวย งวด 1 กุมภาพันธ์ 2552 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กุมภาพันธ์ 2552
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
53453369015 427 660 777
ใบตรวจหวย งวด 16 กุมภาพันธ์ 2551 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กุมภาพันธ์ 2551
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
13705480344 512 630 892
ใบตรวจหวย งวด 1 กุมภาพันธ์ 2551 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กุมภาพันธ์ 2551
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
21268426311 472 732 796
ใบตรวจหวย งวด 16 กุมภาพันธ์ 2550 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กุมภาพันธ์ 2550
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
27785995384 607 625 979
ใบตรวจหวย งวด 1 กุมภาพันธ์ 2550 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กุมภาพันธ์ 2550
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
76992556239 287 865 893
ใบตรวจหวย งวด 16 กุมภาพันธ์ 2549 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กุมภาพันธ์ 2549
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
31700966135 240 280 784
ใบตรวจหวย งวด 1 กุมภาพันธ์ 2549 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กุมภาพันธ์ 2549
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
41272987149 384 720 915
ผลสลาก งวด 16 กุมภาพันธ์ 2548 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กุมภาพันธ์ 2548
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
81642253065 086 192 356
ผลสลาก งวด 1 กุมภาพันธ์ 2548 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กุมภาพันธ์ 2548
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
54005434180 389 571 863
ผลสลาก งวด 16 กุมภาพันธ์ 2547 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กุมภาพันธ์ 2547
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
69800200072 309 798 877
ผลสลาก งวด 1 กุมภาพันธ์ 2547 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กุมภาพันธ์ 2547
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
21682277242 361 765 769
ผลสลาก งวด 17 กุมภาพันธ์ 2546 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 17 กุมภาพันธ์ 2546
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
45557861496 805 857 980
ผลสลาก งวด 1 กุมภาพันธ์ 2546 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กุมภาพันธ์ 2546
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
45637094229 429 661 806
ผลสลาก งวด 16 กุมภาพันธ์ 2545 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กุมภาพันธ์ 2545
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
33085392088 167 769 820
ผลสลาก งวด 1 กุมภาพันธ์ 2545 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กุมภาพันธ์ 2545
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
63327040414 621 859 956
ผลสลาก งวด 16 กุมภาพันธ์ 2544 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กุมภาพันธ์ 2544
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
62126747155 275 305 673
ผลสลาก งวด 1 กุมภาพันธ์ 2544 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กุมภาพันธ์ 2544
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
45470313063 089 245 437
ผลสลาก งวด 16 กุมภาพันธ์ 2543 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กุมภาพันธ์ 2543
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
72981691181 618 631 916
ผลสลาก งวด 1 กุมภาพันธ์ 2543 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กุมภาพันธ์ 2543
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
53021385094 109 597 926
ผลสลาก งวด 16 กุมภาพันธ์ 2542 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กุมภาพันธ์ 2542
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
30721341091 404 456 782
ผลสลาก งวด 1 กุมภาพันธ์ 2542 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กุมภาพันธ์ 2542
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
34286069048 361 735 752
ผลสลาก งวด 16 กุมภาพันธ์ 2541 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กุมภาพันธ์ 2541
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
61289769213 234 356 460
ผลสลาก งวด 1 กุมภาพันธ์ 2541 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กุมภาพันธ์ 2541
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
66595948381 685 788 941
ผลสลาก งวด 16 กุมภาพันธ์ 2540 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กุมภาพันธ์ 2540
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
49988494247 315 533 716
ผลสลาก งวด 1 กุมภาพันธ์ 2540 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กุมภาพันธ์ 2540
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
75079257079 402 703 771
ผลสลาก งวด 16 กุมภาพันธ์ 2539 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กุมภาพันธ์ 2539
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
68145549428 664 779 977
ผลสลาก งวด 1 กุมภาพันธ์ 2539 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กุมภาพันธ์ 2539
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
25655626549 705 906 994
ผลสลาก งวด 16 กุมภาพันธ์ 2538 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กุมภาพันธ์ 2538
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
86907095126 462 597 828
ผลสลาก งวด 1 กุมภาพันธ์ 2538 ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กุมภาพันธ์ 2538
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
19816248087 195 574 805

ผลสลากกินแบ่งเดือนกุมภาพันธ์

สถิติหวยออก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ย้อนหลังไปจนถึงงวดปัจจุบัน
สถิติเลขที่ออกไปแล้วเฉพาะในเดือนนี้ กุมภาพันธ์ โดยจะมีการเรียงลำดับงวดจากงวดล่าสุดไว้ด้านบนเรียงไปหางวดก่อนๆ หน้า
การแสดงผลสลากกินแบ่งในเดือนกุมภาพันธ์ทุกรางวัล คลิกไปดูได้ที่ เชื่อมโยงใบตรวจหวยงวดนั้นๆ
ตารางแสดงสถิติหวยเดือนกุมภาพันธ์นี้ จะแสดงรางวัลใหญ่ๆ ประกอบไปด้วย

 • รางวัลเลขหน้า 3 ตัว จำนวน 2 หมายเลขรางวัล
 • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว จำนวน 2 หมายเลขรางวัล
 • รางวัลเลขหน้า 2 ตัว จำนวน 1 หมายเลขรางวัล
 • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 หมายเลขรางวัล

สถิติหวยหวยออกสำหรับเดือนกุมภาพันธ์เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

สถิติหวยออกเดือนกุมภาพันธ์
สถิติหวยออกเดือนกุมภาพันธ์

ข้อมูลสถิติหวยออกในเดือนกุมภาพันธ์ สถิติผลหวยเดือนกุมภา เลขรางวัลที่มักจะออกเดือนกุมภาพันธ์ที่น่าสนใจ
(Lottery statistics February) มาดูเลขที่ออกไปแล้วว่าหวยออกอะไรบ้างในเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งงวดประจำวันที่ 1 และงวดประจำวันที่ 16 โดยในเดือนกุมภาพันธ์นั้นมี 28 หรือ 29 วันด้วยกัน และไม่ได้เป็นเดือนที่ลงท้ายด้วย “ยน” หรือ “คม” เหมือนเดือนอื่นๆ

หวยออกเดือนกุมภาพันธ์ สถิติหวยออกย้อนหลังในเดือนที่สองของปี โดยเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหมด 2 ครั้งด้วยกันในเดือนนี้ คือวันที่ 1 กุมภาพันธ์และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ของทุกๆ ปี หากไม่มีวันหยุดที่ตรงกับวันที่ 1 และ 16 ดังกล่าว หวยจะทำการออกตามปกติ และให้รอติดตามข่าวสารเกี่ยวกับหวยในเดือนกุมภาพันธ์กับทางทางเราไว้ เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกการอัพเดท รวมไปถึงการรายงานผลหวยสด และใบตรวจหวยในเดือนกุมภาพันธ์อีกด้วย

ผลหวยออกเดือนกุมภาพันธ์ เราได้ทำการรวบรวมข้อมูลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อให้คอหวยเมืองไทยทั้งหลายได้ดูสถิติหวยออกไปแล้ว และยังสามารถเปรียบเทียบตัวเลขสลากรางวัลใหญ่ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ

โดยข้อมูลที่รวบรวมหน้าดังกล่าวนี้ จะเป็นรางวัลหลักๆ ได้แก่

นอกจากนี้ยังมีใบตรวจหวยเดือนกุมภาพันธ์ประจำแต่ละงวดนั้นๆ ไว้ให้ดูอีกด้วย

หากผู้ที่ต้องการตรวจหวยทุกรางวัลของเดือนกุมภาพันธ์ ก็สามารถคลิกเข้าไปดูตามลิงค์งวดที่ต้องการดูได้

สถิติหวยออกเดือนกุมภาพันธ์นี้ รวบรวมเพื่อใช้เป็นสถิติเทียบตัวเลขเท่านั้น ทางเราสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมาย

สาวกหวย หรือคอหวยท่านใดต้องการลุ้นหวยออกแบบสดๆ ผ่านช่องทาง ยูทูป ดูรายละเอียดได้ที่หน้านี้

หรือเข้าไปฟังผลการออกรางวัลผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุกรมประชาสัมพันธ์ คลื่นความถี่ AM 891

กุมภาพันธ์ อ่านว่า กุม-พา-พัน (แปลภาษาอังกฤษ February) กุมภาพันธ์ เป็นเดือนที่ 2 ในปฏิทิน เป็นเดือนเดียวที่มีวันน้อยกว่าเดือนอื่นๆ โดยปกติจะมี 28 วัน ยกเว้นในปีอธิกสุรทินที่มี 29 วัน

แม้เดือนนี้จะมีวันที่น้อยที่สุดจากทั้งหมด 12 เดือน แต่ก็จะมีการออกรางวัลครบเหมือนเดือนอื่นๆ ทั้ง 2 งวดด้วยกัน

สำหรับบางคนแล้ว เดือนนี้ กุมภาพันธ์ อาจจะมีความสำคัญเนื่องด้วยเป็นเดือนที่ตัวเองเกิด อย่างไรก็ดี เราขออวยพรให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความสุขมากๆ ด้วยนะครับ
และในเดือนนี้ยังมีความหมายเกี่ยวกับเดือนแห่งความรักอีกด้วย เนื่องว่าตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกๆ ปี นั่นก็คือวันวาเลนไทน์นั่นเอง
วันวาเลนไทน์ จะมีการฉลองมากมายทั่วโลก ส่วนใหญ่จะเป็นทางตะวันตก แต่ปัจจุบันนั้นแถบเอเชียและประเทศไทยเองก็มีการฉลองกันอย่างมากมาย โดยเฉพาะในหมู่ของวัยรุ่น หนุ่มสาว
แต่อย่าลืมว่าวันวาเลนไทน์เป็นเพียงแค่ 1 วันเท่านั้นนะครับ การจะรักใครสักคนไม่ใช่ว่าจะรักแค่วันเดียวหรือให้ความสำคัญกับคู่เราแค่วันนั้นๆ อยากจะให้รักกันและมีวันพิเศษๆ ได้ตลอดทุกวันเลยจะดีมาก อิอิ

วันสำคัญในเดือน กุมภาพันธ์

 • วันที่ 2 กุมภาพันธ์ – วันนักประดิษฐ์ในประเทศไทย
 • วันที่ 3 กุมภาพันธ์ – วันทหารผ่านศึกในประเทศไทย
 • วันที่ 10 กุมภาพันธ์ – วันอาสารักษาดินแดนในประเทศไทย
 • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – วันวาเลนไทน์
 • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – วันทนายความในประเทศไทย
 • วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – วันศิลปินแห่งชาติ
 • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
 • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – วันสหกรณ์แห่งชาติ
 • วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – วันอธิกสุรวาร

ส่วนหวยในเดือนกุมภาพันธ์จะออกมามีอะไรบ้างนั้น ไม่มีใครทราบได้ก่อนหวยออก แต่ด้วยความหวังเล็กๆ น้อยๆ ขอเพียงแค่ให้หวยออกตรงกับเลขที่ซื้อไว้ก็เพียงพอแล้ว!

 

สถิติหวยออกทั้ง 12 เดือน

 1. สถิติหวยออกเดือนมกราคม
 2. สถิติหวยออกเดือนกุมภาพันธ์
 3. สถิติหวยออกเดือนมีนาคม
 4. สถิติหวยออกเดือนเมษายน
 5. สถิติหวยออกเดือนพฤษภาคม
 6. สถิติหวยออกเดือนมิถุนายน
 7. สถิติหวยออกเดือนกรกฎาคม
 8. สถิติหวยออกเดือนสิงหาคม
 9. สถิติหวยออกเดือนกันยายน
 10. สถิติหวยออกเดือนตุลาคม
 11. สถิติหวยออกเดือนพฤศจิกายน
 12. สถิติหวยออกเดือนธันวาคม
แชร์...Share on FacebookTweet about this on TwitterLine thisShare on TumblrShare on VKEmail this to someonePrint this page

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *