17 พฤษภาคม 2017 เวลา 2:16 น. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

#1843

17 พฤษภาคม 2017 เวลา 2:16 น.
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะเปิดสั่งซื้อ-จองล่วงหน้าฯ แยกเป็น 3 วัน ดังนี้
– ทำรายการสลากซื้องวด 1 มิ.ย. 60 ในวันที่ 18 พ.ค 60 เวลา 8.15-15.30 น. จำนวน 100,135 เล่ม
– ทำรายการสลากจองงวด 16 มิ.ย. 60 ในวันที่ 19 พ.ค 60 เวลา 8.15-15.30 น. จำนวน 220,000 เล่ม
และในวันที่ 20 พ.ค 60 เวลา 8.15-15.30 น. จำนวน 100,000 เล่ม
โดยต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีเพียงพอต่อการซื้อ-จองก่อนเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันซื้อ-จองสลาก
ผู้ที่ทำรายการจองในวันที่ 19 พ.ค 60 จำนวน 5 เล่มแล้ว
สามารถทำรายการจองได้อีกครั้งในวันที่ 20 พ.ค 60 แต่ไม่สามารถทำรายการซื้อสลากในงวดเดียวกันได้อีก
กำหนดวันรับสลากจองงวด 16 มิ.ย. 60 ตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. 60 เป็นต้นไป