ข่าวประชาสัมพันธ์สลากกินแบ่งรัฐบาลงวด 1 มิ.ย. 60

This topic contains 3 ข้อความตอบกลับ, has 1 เสียง, and was last updated by  สยาม ลอตเตอรี่ 3 years, 4 months มาแล้ว.

 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #1821
  • ในงวดประจําวันที่ 1 มิถุนายน 2560 สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทําการออกรางวัล ณ ห้องออกรางวัลสลาก อาคารออกรางวัล สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนนนทบุรี ตําบลท่าทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  ประชาชนที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางสถานีโทรทัศน์ไทยรฐั ทีวี ตั้งแต่เวลา 14.00 น. สถานีโทรทัศน์ข่าวสปริงนิวส์ ตั้งแต่เวลา 14.30 น. และทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เวลา 15.00 – 16.00 น. รวมทั้งรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ และสถานีวิทยุสปริงส์  เรดิโอ เอฟเอ็ม 98.5 เมกกะเฮิทซ์ ตั้งแต่เวลา 14.30 น. ของวันที่ 1 มิ.ย. 60 เป็นต้นไป
  • สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนที่สนใจและได้ลงทะเบียนในระบบซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วทราบว่า จะเปิดให้ทําการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจําวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ได้ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 และจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ในวันที่ 19 และ 20 พฤษภาคม 2560  ผ่านช่องทางต่างๆ  ได้แก่ ที่ทําการบมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาในเวลาเปิดทําการ , ตู้เอทีเอ็ม และระบบ Net Bank (อินเตอร์เน็ต) ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ ตั้งแต่เวลา 08.15-15.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 0 2528 9999 และ 0 2345 1466
  • เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับเงินรางวลั สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการขอรับเงินรางวัล โดยใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชน Smart Card มาใช้แทนการกรอกใบคําร้องขอรับเงินรางวัล ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
  • สํานักงานสลากกินแบ่งรฐับาล ขอเรียนให้ทราบว่า ท่านที่ถูกรางวัล สามารถติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ ภายใน 2 ปี นับจากงวดที่ท่านถูกรางวลั ขอให้ท่านตรวจผลรางวัลโดยละเอียด  ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ ระบบตรวจผลรางวัลผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ หมายเลข 0 2528 8899 หรือหมายเลข 1900 1900 10

  สำหรับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่ผ่านมานั้น งวดประจำวันที่ 16 พ.ค. 2560 เลขรางวัลที่ออกมีดังนี้

  รางวัลที่ 1 ได้แก่ 454891
  เลขหน้า 3 ตัว ได้แก่ 396 008
  เลขท้าย 3 ตัว ได้แก่ 603 490
  เลขท้าย 2 ตัว ได้แก่ 53

  ใบตรวจหวย 16/05/60 https://cdn.lottery.co.th/lotto/pdf/600516.pdf

 • #1843

  17 พฤษภาคม 2017 เวลา 2:16 น.
  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะเปิดสั่งซื้อ-จองล่วงหน้าฯ แยกเป็น 3 วัน ดังนี้
  – ทำรายการสลากซื้องวด 1 มิ.ย. 60 ในวันที่ 18 พ.ค 60 เวลา 8.15-15.30 น. จำนวน 100,135 เล่ม
  – ทำรายการสลากจองงวด 16 มิ.ย. 60 ในวันที่ 19 พ.ค 60 เวลา 8.15-15.30 น. จำนวน 220,000 เล่ม
  และในวันที่ 20 พ.ค 60 เวลา 8.15-15.30 น. จำนวน 100,000 เล่ม
  โดยต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีเพียงพอต่อการซื้อ-จองก่อนเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันซื้อ-จองสลาก
  ผู้ที่ทำรายการจองในวันที่ 19 พ.ค 60 จำนวน 5 เล่มแล้ว
  สามารถทำรายการจองได้อีกครั้งในวันที่ 20 พ.ค 60 แต่ไม่สามารถทำรายการซื้อสลากในงวดเดียวกันได้อีก
  กำหนดวันรับสลากจองงวด 16 มิ.ย. 60 ตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. 60 เป็นต้นไป

 • #1852

  ขณะนี้ สำนักงานได้จำหน่ายสลากจอง งวด 16 มิ.ย. 60 หมดแล้ว
  ผู้ที่ได้รับสลากจองงวด 16 มิ.ย. 60 สามารถไปรับสลากได้ที่ไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. 60

 • #1871

  รอติดตามผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด 1/06/60 กันที่ลิงค์ด้านบนครับ

   

ฟอรั่ม ‘ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์’ ถูกปิดสำหรับกระทู้และข้อความตอบกลับใหม่