ขณะนี้ สำนักงานได้จำหน่ายสลากจอง งวด 16 มิ.ย. 60 หมดแล้ว

#1852

ขณะนี้ สำนักงานได้จำหน่ายสลากจอง งวด 16 มิ.ย. 60 หมดแล้ว
ผู้ที่ได้รับสลากจองงวด 16 มิ.ย. 60 สามารถไปรับสลากได้ที่ไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. 60