สถิติหวยออกวันพุธ

ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 16 กันยายน 63
ผลหวยออกวันพุธที่ 16 กันยายน 63
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
244083 57 853 623 220 127
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 63
ผลหวยออกวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 63
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
347258 83 307 094 362 095
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 62
ผลหวยออกวันพุธที่ 16 ตุลาคม 62
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
812564 15 598 132 255 625
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 61
ผลหวยออกวันพุธที่ 1 สิงหาคม 61
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
386602 78 549 726 903 832
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 61
ผลหวยออกวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 61
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
075629 20 506 047 130 357
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 61
ผลหวยออกวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 61
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
248038 85 225 602 980 527
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 17 มกราคม 61
ผลหวยออกวันพุธที่ 17 มกราคม 2561
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
203823 50 236 397 624 799
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 60
ผลหวยออกวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
533726 85 485 036 165 425
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 60
ผลหวยออกวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
715431 37 253 945 115 302
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 60
ผลหวยออกวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
978453 78 577 052 560 450
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 60
ผลหวยออกวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
054672 42 426 628 066 807