สถิติหวยออกวันพุธ

ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 17 มกราคม 67
ผลหวยออกวันพุธที่ 17 มกราคม 67
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
105979 61 196 635 429 931
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 66
ผลหวยออกวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 66
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
743951 63 019 349 913 335
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 66
ผลหวยออกวันพุธที่ 16 สิงหาคม 66
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
471782 67 737 742 431 739
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 66
ผลหวยออกวันพุธที่ 1 มีนาคม 66
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
417652 55 748 984 577 919
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 66
ผลหวยออกวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 66
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
297411 92 101 664 181 789
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 65
ผลหวยออกวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 65
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
121789 64 157 973 722 532
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน 65
ผลหวยออกวันพุธที่ 1 มิถุนายน 65
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
319196 02 213 652 817 679
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 65
ผลหวยออกวันพุธที่ 16 มีนาคม 65
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
737867 03 989 788 349 985
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 64
ผลหวยออกวันพุธที่ 1 ธันวาคม 64
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
077258 82 485 401 740 739
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 1 กันยายน 64
ผลหวยออกวันพุธที่ 1 กันยายน 64
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
114475 79 458 123 278 302
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 64
ผลหวยออกวันพุธที่ 16 มิถุนายน 64
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
691861 17 447 668 054 007