สถิติหวยออกวันพุธ

ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 61
ผลหวยออกวันพุธที่ 1 สิงหาคม 61
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
38660278549 726903 832
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 61
ผลหวยออกวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 61
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
07562920506 047130 357
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 61
ผลหวยออกวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 61
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
24803885225 602980 527
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 17 มกราคม 61
ผลหวยออกวันพุธที่ 17 มกราคม 2561
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
20382350236 397624 799
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 60
ผลหวยออกวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
53372685485 036165 425
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 60
ผลหวยออกวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
71543137253 945115 302
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 60
ผลหวยออกวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
97845378577 052560 450
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 60
ผลหวยออกวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
05467242426 628066 807
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 59
ผลหวยออกวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
85838344570 558682 040
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน 59
ผลหวยออกวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
51182514880 937111 775
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 59
ผลหวยออกวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559
รางวัลที่ 12 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว
13491832973 004877 855