สถิติหวยออกวันพุธ

ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน 65
ผลหวยออกวันพุธที่ 1 มิถุนายน 65
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
319196 02 213 652 817 679
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 65
ผลหวยออกวันพุธที่ 16 มีนาคม 65
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
737867 03 989 788 349 985
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 64
ผลหวยออกวันพุธที่ 1 ธันวาคม 64
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
077258 82 485 401 740 739
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 1 กันยายน 64
ผลหวยออกวันพุธที่ 1 กันยายน 64
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
114475 79 458 123 278 302
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 64
ผลหวยออกวันพุธที่ 16 มิถุนายน 64
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
691861 17 447 668 054 007
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม 63
ผลหวยออกวันพุธที่ 30 ธันวาคม 63
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
803628 19 321 924 336 804
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม 63
ผลหวยออกวันพุธที่ 16 ธันวาคม 63
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
201303 70 072 517 377 828
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 16 กันยายน 63
ผลหวยออกวันพุธที่ 16 กันยายน 63
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
244083 57 853 623 220 127
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 63
ผลหวยออกวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 63
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
347258 83 307 094 362 095
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 62
ผลหวยออกวันพุธที่ 16 ตุลาคม 62
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
812564 15 598 132 255 625
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 61
ผลหวยออกวันพุธที่ 1 สิงหาคม 61
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
386602 78 549 726 903 832