สถิติหวยออกวันพุธ

ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 61
ผลหวยออกวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 61
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
075629 20 506 047 130 357
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 61
ผลหวยออกวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 61
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
248038 85 225 602 980 527
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 17 มกราคม 61
ผลหวยออกวันพุธที่ 17 มกราคม 2561
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
203823 50 236 397 624 799
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 60
ผลหวยออกวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
533726 85 485 036 165 425
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 60
ผลหวยออกวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
715431 37 253 945 115 302
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 60
ผลหวยออกวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
978453 78 577 052 560 450
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 60
ผลหวยออกวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
054672 42 426 628 066 807
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 59
ผลหวยออกวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
858383 44 570 558 682 040
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน 59
ผลหวยออกวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
511825 14 880 937 111 775
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 59
ผลหวยออกวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
134918 32 973 004 877 855
ใบตรวจหวยวันพุธ งวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ผลหวยออกวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
008217 02 895 596 246 264